Гэрээ эзэмшигчийн нэрийг яаж шилжүүлэх вэ?

Гэрээ шилжүүлэх тохиолдолд тухайн гэрээ төлбөрийн үлдэгдэлгүй байх ба шилжүүлэн авах гэж буй хүнтэйгээ хамт өөрт ойр байрлах үндсэн салбарт хандаарай.