Салаалах үйлчилгээг яаж холбуулах вэ?

ТВ салаалах захиалгыг лавлагаа мэдээллийн төвд гэрээнд бүртгэлтэй дугаараас холбогдон өгөх боломжтой.

  • Скайтелийн дугаараас 1520 дугаарт холбогдох
  • Бусад операторын дугараараас 76769000 дугаарт холбогдох

Та сонгосон Скаймедиа үйлчилгээний багцаа 3 хүртэлх зурагтад салаалан ашиглах ба төхөөрөмжийг тухайн үеийн тогтоосон үнээр урьдчилгаа төлбөр төлж лизингээр авч болно.