SKYmedia вэбсайт-р багцын захиалга өгөх боломжтой юу?

TP багцын хэрэглэгч багц ахих боломжтой ба UP багцруу SKYmedia вэбсайт-р багц шилжих захиалга өгөх боломжтой.

  • UP багцыг хэрэглэгчид багц хооронд шилжих тохиолдолд өөрт ойр байрлах салбарт ирэн багцын захаилга өгнө.

TP багц руу шилжих үед:

Заавар 1: Нэвтрэх хэсэг рүү орж Скаймедиа хэсгийг сонгон гэрээний дугаар болон контент түрээслэдэг нууц үгээ хийж вэбсайт руу нэвтэрнэ.Заавар 2: Нэвтэрсний дараа баруун дээд буланд байрлах гэрээний хэсэг дээр дарч TP багц руу шилжих сонголтоо хийнэ.Заавар 3: TP багц руу шилжихдээ өөрийн хэрэглээнд тохирсон багцаа сонгон Багц шилжих товчийг дарна.Заавар 4: TP багц руу шилжихэд доорх санамжууд гарч ирэх ба зөвшөөрсөн тохиолдолд дараагийн алхам руу шилжинэ.Заавар 5: Гэрээний бүртгэлтэй дугаарт ирсэн баталгаажуулах кодыг хийж дараагийн алхам руу шилжинэ.Заавар 6: Үйлчилгээний гэрээ болон нөхцөлийг илгээх и-мэйл хаягийг бичих хэрэгтэй.Заавар 7: Үйлчилгээний гэрээ болон нөхцөлтэй танилцаж зөвшөөрөх товчийг дарснаар өөрийн сонгосон багц руу амжилттай шилжинэ.UP багц руу шилжих үед:

Заавар 1: Нэвтрэх хэсэг рүү орж Скаймедиа хэсгийг сонгон гэрээний дугаар болон контент түрээслэдэг нууц үгээ хийж вэбсайт руу нэвтэрнэ.Заавар 2: Нэвтэрсний дараа баруун дээд буланд байрлах гэрээний хэсэг дээр дарахад UP багц руу шилжих сонголтоо хийнэ.Заавар 3: UP багцын админ дугаар болох МОНГОЛдоо багцын дугаараа бичиж шалгах.Заавар 4: Шалгасан МОЛНГОЛдоо багцын дугаарт илгээсэн баталгаажуулах кодыг хийж дараагийн алхам руу шилжинэ.Заавар 5: МОНГОЛдоо багцын дугаар UP багцын админ дугаарт тохирмон тохиолдолд UP багцын холболтын хэсэг буюу UP багцруу шилжих боломжтой болно.Заавар 6: МОНГОЛдоо багцын дугаарын төрлөөс шалтгаалж шилжих боломжтой UP багцын төрлийг харуулна.Заавар 7: UP багц руу шилжихэд доорх санамжууд гарч ирэх ба зөвшөөрсөн тохиолдолд дараагийн алхам руу шилжинэ.Заавар 8: Гэрээний бүртгэлтэй дугаарт ирсэн баталгаажуулах кодыг хийж дараагийн алхам руу шилжинэ.Заавар 9: Үйлчилгээний гэрээ болон нөхцөлийг илгээх и-мэйл хаягийг бичих хэрэгтэй.Заавар 10: Үйлчилгээний гэрээ болон нөхцөлтэй танилцаж зөвшөөрөх товчийг дарснаар өөрийн сонгосон багц руу амжилттай шилжинэ.