Зарим кино контентын постер дээрх ОД тэмдэглэгээ юуг илэрхийлэх вэ? 

Од тэмдэглэгээ нь таны багцад хамаарахгүй дангаар нь түрээслэн үзэх киног илэрхийлнэ. Эдгээр кинонуудыг түрээслэх хугацаа 72 цаг байна.