SkyGO үйлчилгээг ашиглах төхөөрөмжид ямар шаардлага тавих вэ?

1,5mbps-с дээш хурд бүхий интернетэд холбогдсон байх, Андройд үйлдлийн системтэй гар утас, таблетанд ашиглах бол таны төхөөрөмж Андройд 4.0-с дээш үйлдлийн системтэй байх. iOS үйлдлийн системтэй гар утас, таблетанд ашиглах бол таны төхөөрөмж iOS 5.0-с дээш үйлдлийн системтэй байх.