Зэрэг үзэж байгаа төхөөрөмжийг яаж салгах вэ?

Зэрэг үзэх төхөөрөмжийн тоо хэтэрсэн тохиолдолд таны хамгийн эхэнд нэвтэрсэн төхөөрөмжийн мэдээлэл гарч, салгах сонголт гарч ирнэ. Ийнхүү салгаснаар тоглуулах боломжтой болох юм.