Дугаараа нууцлах үйлчилгээ

Дугаараа яаж нууцлаж залгах вэ?
#31# гээд залгах гэж буй утасны дугаараа шууд оруулаад залгана. Жишээлбэл: #31#919191**

3G хэрэглэгч бол *31# + дугаар+ ЗАЛГАХ
2G хэрэглэгч бол *49# + дугаар + ЗАЛГАХ

Дугаар нууцлах үйлчилгээ төлбөртэй юу?
Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид хоногт 40₮. Дараа төлбөрт МОНГОЛдоо үйлчилгээний хэрэглэгч төлбөргүй ашиглана.