Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ гэж юу вэ?

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ нь хэрэглэгч урьдчилж цэнэглэсэн данснаасаа зарцуулан хэрэглээ хийх боломжтой үйлчилгээ юм.

Та өөрийн хэрэглээндээ тохируулаад дараах 2 үйлчилгээнээс сонгох боломжтой.

  • DoData - Дата хэрэглээ ихтэй хэрэглэгчид илүү тохиромжтой үйлчилгээ.
  • SKYphone - Ярианы хэрэглээ ихтэй хэрэглэгчид илүү тохиромжтой үйлчилгээ.

SKYphone үйлчилгээний цэнэглэгч картууд

Dodata НЭГЖ ХОНОГ ДАГАЛДАХ ЭРХ
1.000₮ 1.000 нэгж 2 хоног Чат багц
2.000₮ 2.000 нэгж 5 хоног Чат багц
3.000₮ 3.000 нэгж 10 хоног Чат багц
5.000₮ 5.000 нэгж 30 хоног Чат багц
6.000₮ 6.000 нэгж 30 хоног Чат багц
10.000₮ 10.000 нэгж 30 хоног Чат багц + Бүх сүлжээний 100 минут
10.000₮/247/ 10.000 нэгж 30 хоног Сүлжээний хязгааргүй яриа
15.000₮ 15.000 нэгж 45 хоног Чат багц + Бүх сүлжээний 150 минут
20.000₮ 1.000 нэгж 30 хоног Бүх сүлжээний 1000 минут
50.000₮ 50.000 нэгж 180 хоног Чат багц+Бүх сүлжээний 500 минут
90.000₮ 90.000 нэгж 360 хоног Чат багц+Бүх сүлжээний 500 минут
  • Сүлжээндээ өдөр бүр 50 хүртэлх мессеж үнэгүй илгээх боломжтой бөгөөд 51 дэх мессежээс эхлэн 10₮ -өөр тарифжина.

Dodata НЭГЖ ХОНОГ ДАГАЛДАХ ЭРХ
1.000₮ 1.000 нэгж 1 хоног Чат багц
2.000₮ 1.000 нэгж 3 хоног Чат багц+FB хязгааргүй+1GB дата
3.000₮ 2.000 нэгж 5 хоног Чат багц+FB хязгааргүй+1GB дата
5.000₮ 2.500 нэгж 30 хоног Чат багц+FB хязгааргүй+1GB дата
6.000₮ 6.000 нэгж 30 хоног Чат багц
10.000₮ 5.000 нэгж 30 хоног Чат багц+FB хязгааргүй+3GB дата
10.000₮/247/ 10.000 нэгж 30 хоног Сүлжээний хязгааргүй яриа
15.000₮ 5.000 нэгж 45 хоног Чат багц+FB хязгааргүй+5GB дата
20.000₮ 1.000 нэгж 30 хоног Бүх сүлжээний 1000 минут
50.000₮ 15.000 нэгж 180 хоног FB хязгааргүй+Чат багц+5GB дата
90.000₮ 15.000 нэгж 360 хоног FB хязгааргүй+Чат багц+15GB дата
  • Сүлжээндээ өдөр бүр 50 хүртэлх мессеж үнэгүй илгээх боломжтой бөгөөд 51 дэх мессежээс эхлэн 10₮ -өөр тарифжина.