Давхар дуудлага хийх үйлчилгээ гэж юу вэ?

Нийт 2-6 хүртэлх хэрэглэгчтэй зэрэг холбогдож ярих боломжтой. ADD CALL дарж зэрэг холбогдох хүний дугаарыг оруулж SEND дараад MERGE товч дарна.

Мессежээр идэвхжүүлэх /цуцлах/ мессэж утга Тусгай дугаар ДТҮ тариф УТҮ тариф
Идэвхжүүлэх Цуцлах
ON 3WC OFF 3WC 159159 Ярианы тариф Ярианы тариф