Б гэрээт борлуулагч гэж хэн бэ?

Зөвхөн цаасан картыг хөнгөлөлттэй үнээр худалдан авч борлуулдаг гэрээт борлуулагчийг хэлнэ.