Сервис дилер гэж хэн бэ?

Бусад дилерээс давуу эрхтэй олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр эцсийн хэрэглэгчдэд хүргэдэг гэрээт борлуулагчийг хэлнэ. Хамтрагч банкууд /Хаан, Голомт/-ын пос терминалыг ашиглан давуу эрхтэй борлуулалт хийх үйлчилгээ.

 • Хаан банк/Сервис дилер
  • Дараа төлбөрт үйлчилгээний төлбөр авах
  • Урьдчилсан төлбөрт дугаарт нэгж цэнэглэх /Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээ/
  • Шинэ хэрэглэгч бүртгэх
  • Сим карт сэргээх
  • Зээл авах
  • Борлуулалтын тайлан харах
 • Голомт банк/Ezpay
  • Дараа төлбөрт үйлчилгээний төлбөр авах
  • IPTV үйлчилгээний төлбөр авах
  • Урьдчилсан төлбөрт дугаарт нэгж цэнэглэх
  • Шинэ дугаар үүсгэх-УТҮ
  • Сим карт сэргээх-УТҮ
  • Борлуулалтын тайлан харах

Шинээр дилер болохдоо:
 1. Үйлчилгээний үндсэн салбарт ирж Гэрээт Борлуулагчийн гэрээ байгуулах.
 2. Сервис дилер Хаан банканд төхөөрөмж авах хүсэлт гаргана.