Шагнал өргөмжлөл

Нийгмийн хөгжил дэвшил, сайн сайханд бодитой хувь нэмэр оруулан хөдөлмөрлөж, салбарынхаа Ирээдүйг тодорхойлогч, чиглүүлэгч нь байсаар ирсэн бидний шагнал өргөмжлөлүүд