УРЬДЧИЛСАН ТӨЛБӨРТ САРЫН БАГЦ

Дата, яриа, мессежийн бүх хэрэглээг нэгтгэсэн урьдчилсан төлбөрт багц үйлчилгээ нь танай байгууллага болон ажилтнуудын хувьд хамгийн хэмнэлттэй сонголт байх болно. Танай байгууллагын бүх ажилтан хоорондоо 0₮-өөр буюу хязгааргүй ярьж, дуудлага хадгалах, дугаар нууцлах үйлчилгээг нэмэлт төлбөргүй ашиглах боломжтой.

Багцад дагалдах эрх /30 хоног/

Яриа

150мин Сүлжээндээ хязгааргүй

Дата эрх

500 mb

Мессеж

20₮ Сүлжээндээ хязгааргүй

Нэгж

2000
* Хоногт 150 мессеж бүх сүлжээнд үнэгүй илгээх боломжтой ба хэтэрсэн тохиолдолд үндсэн тарифаар тооцогдоно.

Шинэ хэрэглэгч болох

 • Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар
 • Тухайн ажилтанд /ажилтнуудад/ дугаар нээлгэх тухай албан хүсэлт
 • Хэрэглэгч иргэний үнэмлэх болон дээрх бичиг баримттай үйлчилгээний салбарт хандан үйлчилгээ авна
Дугаарын төрөл Дугаарын хэлбэр Үнэ Үйлчилгээний хугацаа Дагалдах эрх
Энгийн 10,000₮ 30 2000 нэгж, 500MB дата
Сүлжээндээ хязгааргүй, бусад сүлжээнд 150 минутын ярианы эрхтэй
Мессеж сүлжээндээ хязгааргүй, бусад сүлжээнд 20₮
Дуудлага хадгалах, дугаар нууцлах үйлчилгээ багтсан
Азын 9***-ABBA
9***-ABAB
9***-AABB
20,000₮ 30 2000 нэгж, 500MB дата
Сүлжээндээ хязгааргүй, бусад сүлжээнд 150 минутын ярианы эрхтэй
Мессеж сүлжээндээ хязгааргүй, бусад сүлжээнд 20₮
Дуудлага хадгалах, дугаар нууцлах үйлчилгээ багтсан

Багцад дагалдах эрх /30 хоног/

Яриа

250мин Сүлжээндээ хязгааргүй

Дата эрх

1 GB

Мессеж

20₮ Сүлжээндээ хязгааргүй

Нэгж

4000
* Хоногт 150 мессеж бүх сүлжээнд үнэгүй илгээх боломжтой ба хэтэрсэн тохиолдолд үндсэн тарифаар тооцогдоно.

Шинэ хэрэглэгч болох

 • Байгууллагын гэрчилгээний хуулбар
 • Тухайн ажилтанд /ажилтнуудад/ дугаар нээлгэх тухай албан хүсэлт
 • Хэрэглэгч иргэний үнэмлэх болон дээрх бичиг баримттай үйлчилгээний салбарт хандан үйлчилгээ авна
Дугаарын төрөл Дугаарын хэлбэр Үнэ Үйлчилгээний хугацаа Дагалдах эрх
Энгийн 15,000₮ 30 4000 нэгж, 1GB дата
Сүлжээндээ хязгааргүй, бусад сүлжээнд 250 минутын ярианы эрхтэй
Мессеж сүлжээндээ хязгааргүй, бусад сүлжээнд 20₮
Дуудлага хадгалах, дугаар нууцлах үйлчилгээ багтсан
Азын 9***-ABBA
9***-ABAB
9***-AABB
20,000₮ 30 4000 нэгж, 1GB дата
Сүлжээндээ хязгааргүй, бусад сүлжээнд 250 минутын ярианы эрхтэй
Мессеж сүлжээндээ хязгааргүй, бусад сүлжээнд 20₮
Дуудлага хадгалах, дугаар нууцлах үйлчилгээ багтсан

Онцлог, Давуу тал

 • Сүлжээндээ хамт олонтойгоо ХЯЗГААРГҮЙ ЯРИХ ЭРХТЭЙ
 • Бүх сүлжээнд ХЯЗГААРГҮЙ МЕССЕЖ БИЧИХ ЭРХТЭЙ
 • Интернет хэрэглээнд нийцсэн ДАТА ЭРХ
 • Дугаар хадгалах, дугаар нууцлах үйлчилгээтэй
 • Хамгийн хэмнэлттэй үнэ тариф, төлбөр өндөр гарах эрсдэлгүй
 • Сүүлийн үеийн, өндөр үзүүлэлт бүхий ухаалаг утсыг хамгийн хямдаар, хуваан төлөх нөхцөлөөр худалдан авах боломжтой
 • Хэрэглээгээ хянах боломж
 • Бүх үнэд НӨАТ багтсан
Анхаарах нь : Багцад багтах эрхүүд үйлчилгээний 30 хоногт хүчинтэй. Тухайн сард давхар цэнэглэсэн тохиолдолд зөвхөн нэгж нэмэгдэнэ.
 • 1 мин /Бусад сүлжээнд 30 төгрөг/
 • 1 мессэж /20 төгрөг/
 • 1 mb /12 төгрөг/

Нэмэлт үйлчилгээ

Үйлчилгээ Тариф
Дуудлага хадгалах Үнэгүй
Нөхцөлт дугаар нууцлах