Дата зээлийн үйлчилгээ

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгч та дата зээлээр авах боломжтой.

ДАТА ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭҮйлчилгээ ашиглах заавар:
Zeel 1GB 123
Zeel 3GB 123
Үнэ тариф:
Багцын хэмжээ Хоног Үнэ
1GB 24 цаг 2’000₮
3GB 5 хоног 5’000₮

*1GB дата зээлийг бүх хэрэглэгч авах боломжтой. (2G хэрэглэгч зээл авах боломжгүй)
*3GB дата зээлийг 6 болон түүнээс дээш сар ашигласан хэрэглэгч авах боломжтой.
*Зээлснээс хойших эхний цэнэглэлтээс багцын үнийг суутгана.