Нэмэлт үйлчилгээ

Скайтел компани дэвшилтэт технологид тулгуурласан хэрэглэгчдийнхээ хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн хангахуйц өндөр чанартай нэмэлт үйлчилгээг хүргэж байна.

5 хүртэлх бүх операторын дугаар бүртгэж 30₮-өөр ярих боломжтой боллоо.

Миний тойрог

SkyMelody vйлчилгээ нь таны утсанд холбогдох хүн бүр ердийн утасны хонхны оронд төрөл бүрийн аялгуут мэндчилгээ дуу явах үйлчилгээ юм.

SkyMelody

Нэгжгүй үедээ яаралтай холбоо барих хүн лүүгээ “надруу залгана уу” гэсэн мессэжийг илгээх боломжтой.

Дохьдог мессеж

Дансан дах нэгжээрээ үйлчилгээний хугацаагаа сунгах боломжтой.

Нэгжээр хоног сунгах

Таны гар утас холбогдох боломжгүй, завгүй ярьж байсан эсвэл хариу өгөөгүй үед тан руу залгасан дуудлага бүрийн огноо, утасны дугаарыг мессежээр мэдээлнэ.

Дуудлага хадгалах,
Хариу мэдээлэх

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч рүү нэгж шилжүүлэх боломжтой.

SkyPass

Хэрэглэгч 100-с доош нэгжтэй үедээ нэгжийн зээл авах боломжтой.

Нэгжийн зээл

Та гадагш дуудлага хийхдээ дугаараа мэдэгдүүлэхгүй байх боломжтой

Дугаар нууцлах
үйлчилгээ

5-30 хүртэлх Скайтелийн хэрэглэгч групп үүсгэн, хоорондоо 3 оронтой дугаараар холбогдож 1 минут нь ердөө 25₮-р ярих боломжтой.

SkyGroup

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч хэрэглээндээ тохируулан 24 цаг болон 7 хоногийн хугацаатай мессэж багцыг авч хямд тарифаар мессэж бичих боломжтой.

Мессэж багц

Дараа төлбөрт хэрэгэлэгч та нийт 15 хүртэлх дугаарыг өөрийн дугаар дээрээ бүртгэн, эдгээр дугаараас өөрт ирэх дуудлагын ярианы төлбөрийг төлнө.

CalleePay

5 хүртэлх бүх операторын дугаар бүртгэж 30₮-өөр ярих боломжтой боллоо.

Миний тойрог

SkyMelody vйлчилгээ нь таны утсанд холбогдох хүн бүр ердийн утасны хонхны оронд төрөл бүрийн аялгуут мэндчилгээ дуу явах үйлчилгээ юм.

SkyMelody

Таны гар утас холбогдох боломжгүй, завгүй ярьж байсан эсвэл хариу өгөөгүй үед тан руу залгасан дуудлага бүрийн огноо, утасны дугаарыг мессежээр мэдээлнэ.

Call Keeper

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч рүү нэгж шилжүүлэх боломжтой.

SkyPass

Та гадагш дуудлага хийхдээ дугаараа мэдэгдүүлэхгүй байх боломжтой

Дугаар нууцлах үйлчилгээ

5-30 хүртэлх Скайтелийн хэрэглэгч групп үүсгэн, хоорондоо 3 оронтой дугаараар холбогдож 1 минут нь ердөө 25₮-р ярих боломжтой.

SkyGroup

5 хүртэлх бүх операторын дугаар бүртгэж 30₮-өөр ярих боломжтой боллоо.

Миний тойрог

Давхар дуудлага хийх, хүлээн авах үйлчилгээ

ДАВХАР ДУУДЛАГА ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Өөр дугаарт дуудлага шилжүүлэх боломжтой.

ДУУДЛАГА ШИЛЖҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Дугаар, сим карттай холбоотой үнэ тариф

ДУГААР, СИМ КАРТ