ДУУДЛАГА ШИЛЖҮҮЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид өөрт ирсэн дуудлагыг бусад руу шилжүүлэх боломжтой.

Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид дараах нөхцлөөр үйлчилгээг ашиглан дуудлага шилжүүлэх боломжтой.

  • Үйлчилгээнд бүргүүлэх заавар
Нөхцөл Илгээх утга Мессэж илгээх утга
Завгүй үед дуудлага шилжүүлэх ON CFB 159159
Хариу өгөөгүй үед дуудлага шилжүүлэх ON CFN
Шууд дуудлага шилжүүлэх ON CFU
  • Үйлчилгээг цуцлах заавар

Off CFU* гэж бичээд 159159 дугаарт илгээнэ.

*өөрийн дугаарт идэвхжүүлсэн нөхцлийн дагуу харгалзах түлхүүр үгийг бичнэ. (CFB, CFN, CFU -н аль нэг)

Нөхцөл Дугаар бүртгэх Бүртгэсэн дугаар харах
Завгүй үед дуудлага шилжүүлэх **67* Шилжүүлэх дугаар # *#67#
Хариу өгөөгүй үед дуудлага шилжүүлэх **61* Шилжүүлэх дугаар # *#61#
Шууд дуудлага шилжүүлэх **21* Шилжүүлэх дугаар # *#21#