ДАВХАР ДУУДЛАГА ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Нэг хэрэглэгчтэй ярьж байхдаа гаднаас ирсэн дуудлагыг давхар хүлээн авах боломжтой үйлчилгээ.

 • Давхар дуудлага авах үйлчилгээ

  Нэг хэрэглэгчтэй ярьж байхдаа гаднаас ирсэн дуудлагыг давхар хүлээн авах боломжтой үйлчилгээ. Хоёр дахь хүнтэй холбогдсон тохиолдолд эхний хүнийг хүлээлгэх ба хоёр ярианы хооронд утасныхаа SEND товчлуурын тусламжтайгаар ээлжлэн холбогдож ярина.

 • Давхар дуудлага хийх үйчилгээ

  Нийт 5 хүртэлх хэрэглэгчтэй зэрэг холбогдож ярих боломжтой. ADD CALL дарж зэрэг холбогдох хүний дугаарыг оруулж CALL дараад MERGE товчийг дарна.

 • Давхар дуудлага авах үйчилгээг идэвхжүүлэх
  ON CW 159159
 • Давхар дуудлага хийх үйчилгээг идэвхжүүлэх
  ON 3WC 159159

  Дараа төлбөрт үйлчилгээний МОНГОЛдоо багцын хэрэглэгчдэд идэвхтэй үйлчилгээ.

 • Давхар дуудлага авах үйчилгээг цуцлах
  OFF CW 159159
 • Давхар дуудлага хийх үйчилгээг цуцлах
  OFF 3WC 159159

Үнэ тариф

Үйлчилгээний төрөл
Давхар дуудлага авах үйлчилгээ
Давхар дуудлага хийх үйлчилгээ

Дараа төлбөрт хэрэглэгчид

Төлбөргүй

Ярианы тариф

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгчид

Төлбөргүй

Ярианы тариф