ДУГААР НУУЦЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Та гадагш дуудлага хийх бүртээ дугаараа нууцлагдсан буюу мэдэгдүүлэхгүй байх боломжтой эсвэл тухайн нэг дуудлага хийхдээ нэг удаад дугаараа нууцалж болно.

 1. Үйлчилгээнд бүртгүүлэх заавар
  • Дуудлага бүрт дугаараа нууцлах үйлчилгээ

  ON CLIR гэж мессэж бичнэ > 159159 дугаарт илгээнэ > Та амжилттай бүртгэгдлээ

  • Тухайн нэг дуудлагад дугаараа нууцлах үйлчилгээ

  ON COLR гэж мессэж бичнэ > 159159 дугаарт илгээнэ > Та амжилттай бүртгэгдлээ

 2. Дугаараа харуулах заавар
  • Та дуудлага бүртээ дугаараа нууцлах үйлчилгээг идэвхжүүлсэн бол зааврын дагуу тухайн нэг дуудлага хийхдээ дугаараа харуулах боломжтой.
   • Та 3G хэрэглэгч бол *31# + дугаар

    *31#91****** > дуулага хийх ногоон товч дарна

   • Та 2G хэрэглэгч бол *490# + дугаар

    *490#91****** > дуудлага хийх ногоон товч дарна

  • Та тухайн нэг дуудлага хийхдээ дугаараа нууцлах үйлчилгээг идэвхжүүлсэн бол зааврын дагуу дугаараа нууцлах боломжтой.
   • Та 3G хэрэглэгч бол #31# + дугаар

    #31#91****** > дуудлага хийх ногоон товч дарна

   • Та 2G хэрэглэгч бол *490# + дугаар

    *49#91****** > дуудлага хийх ногоон товч дарна

 3. Үйлчилгээг цуцлах заавар OFF CLIR гэж бичээд 159159 дугаарт илгээнэ.

Үнэ тариф

Үйлчилгээний төрөл МОНГОЛдоо багц, 30’000 багц, 40’000 багц Бусад дараа төлбөрт* Урьдчилсан төлбөрт
Шууд дугаар нууцлах үйлчилгээ Төлбөргүй 1200₮ 40₮ (1 өдөр)
Нөхцөлт дугаар нууцлах үйлчилгээ Төлбөргүй 1200₮ 40₮ (1 өдөр)
*тариф 1 биллинг циклээр тооцогдох ба НӨАТ орсон дүн. Хэрэглэгч тухайн сард дата, яриа эсвэл мессэж хэрэглээ хийсэн тохиолдолд бүтнээр тооцогдоно.