Асуулт & Хариулт

Утасны тохиргоотой холбоотой түгээмэл асуулт болон хариултууд

Хэрэв  таны  утаснаас  мессэж  явахгүй бол хэрхэн тохируулах вэ?

Мессеж илгээсэн ба хүлээн авсан хариу /Report/  өгөхгүй  бол хэрхэн тохируулах вэ?

Гадагшаа  залгахад  алдаа  заавал хэрхэн тохируулах вэ?

Утсандаа  сүлжээ  хайлгахдаа

Таны  утасны  хонх  дугарахгүй  бол

Утсандаа  сүлжээ  хайлгах

Бусад  тохиргоо