Олон улсын үйлчилгээ

Та олон улсын роуминг үйлчилгээг ашиглан бөмбөрцгийн хаанаас ч яг л эх орондоо байгаа мэт өөрийн дугаараасаа дуудлага хийн, мессеж илгээж, дата интернетэд холбогдох боломжтой.

РОУМИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЭРХ

Үйлчилгээний төрөл Дараа төлбөрт Урьдчилсан төлбөрт
Барьцаатай Барьцаагүй
Орох дуудлага + N/A +
Гарах дуудлага + N/A +
Мессеж + + +
Задгай дата + N/A N/A
Дата багц + + +

ОЛОН УЛСЫН РОУМИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРЬЦАА ТӨЛБӨР

Барьцаа Хэрэглээний хязгаарлалт Хэрэглээ
Гарах яриа Орох яриа Гарах мессеж Орох мессеж Дата /интернет/
Мессеж роуминг - - N/A N/A O O N/A
Яриа-мессеж роуминг - 200,000 X X X O N/A
100,000 200,000 X X X O N/A
Цогц роуминг 350,000 500,000 X X X O X
500,000 Хязгааргүй O O O O O
X - Хэрэглээ хязгаарлагдана.
O - Хэрэглээ хязгаарлагдахгүй.
Жич: Хэрэглэгч олон улсын роуминг үйлчилгээний барьцаа төлбөр төлөхгүйгээр, яриа-мессеж эсвэл цогц роумингийн барьцаа төлбөрийг сонгон байршуулж үйлчилгээг ашиглана.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Дараа болон урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгчид гадаадад зорчих үедээ мессеж роуминг үйлчилгээг ашиглан өөрийн дугаараасаа мессеж илгээх, үнэгүй хүлээн авах боломжтой.


БҮРТГҮҮЛЭХ

Хэрэглэгч та нэмэлт барьцаа төлбөр төлөхгүйгээр шууд ашиглана.


АШИГЛАХ ЗААВАР

Тусгай дугаар Илгээх ута
Идэвхжүүлэх 599 SMS
Цуцлах 599 OFF
Хэрэглээ шалгах
(Дараа төлбөрт хэрэглэгч)
1510 R
Хэрэглээ шалгах
(Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч)
*211# залгах

Үйлчилгээний үнэ тариф TOP 15 улс

Д/д Улсын нэр Монгол руу дуудлага хийх тариф 1 мин Дуудлага хүлээж авах тариф 1 мин Мессеж бичих тариф Интернэт тариф
/1 kb/
Тухайн улсдаа дуудлага хийх тариф 1 мин
1 China 1800₮ 600₮ 400₮ 1.00₮ 1500₮
2 Hong Kong 2500₮ 450₮ 400₮ 2.44₮ 2500₮
3 Italy 5600₮ 450₮ 300₮ 0.98₮ 600₮
4 Turkey 2300₮ 450₮ 300₮ 2.00₮ 1650₮
5 India 2200₮ 1100₮ 400₮ 3.00₮ 2000₮
6 Indonesia 2900₮ 900₮ 700₮ 9.77₮ 2900₮
7 Japan 2500₮ 450₮ 450₮ 2.00₮ 1900₮
8 Malaysia 3500₮ 1000₮ 750₮ 9.77₮ 2950₮
9 Philippines 4400₮ 1000₮ 750₮ 9.77₮ 2950₮
10 Russia 2200₮ 600₮ 500₮ 2.44₮ 2200₮
11 Australia 3500₮ 500₮ 400₮ 1.00₮ 1100₮
12 Canada 4400₮ 2800₮ 900₮ 4.88₮ 4400₮
13 South korea 2000₮ 450₮ 400₮ 0.50₮ 850₮
14 Singapore 2950₮ 950₮ 560₮ 3.00₮ 2950₮
15 Taiwan 4000₮ 800₮ 400₮ 7.81₮ 2950₮

Роуминг үйлчилгээ ашиглах боломжгүй улсын жагсаалт

Улсын нэр Улсын нэр
1 Guinea Bissau 20 Solom on Islands
2 Sao Tome And Principe 21 Falkland Islands
3 Nauru 22 Papua New Guinea
4 Fiji 23 Kosovo
5 Niue 24 Tonga
6 New Caledonia 25 Tokelau
7 Haiti 26 Diego Garcia
8 Kiribati 27 Belgium
9 Tuvalu 28 Chile
10Abkhazia 29 France
11SainI Maarten 30 Germany
12Vanuatu 31 Israel
13US Virgin Islands 32 Kazakhstan
14Reuni on 33 Montenegro
15American Samoa 34 Niger
16French Polynesia 35 Tajikistan
17Western Samoa 36 UK
18Norfolk Island 37 USA
19Lesotho

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Гадаадад зорчих үедээ яриа-мессеж хосолсон роуминг үйлчилгээг ашиглан өөрийн дугаараасаа:

 • Дуудлага хийх, хүлээн авах
 • Мессеж илгээх, үнэгүй хүлээн авах боломжтой
Барьцаа Хэрэглэгч Хэрэглээний дээд хэмжээ
Барьцаагүй Дараа төлбөрт (1 жил дээш дугаараа ашигласан)
Урьдчилсан төлбөрт бүх хэрэглэгч
200,000₮
100,000₮ Дугаараа 1 жил хүртэл хугацаанд бариагүй болон Inlive үйлчилгээний хэрэглэгчид 100.000₮ барьцаа байршуулна

АШИГЛАХ ЗААВАР

Тусгай дугаар Илгээх ута
Идэвхжүүлэх 599 CALL
Хэрэглээ шалгах
(Дараа төлбөрт хэрэглэгч)
1510 R
Хэрэглээ шалгах
(Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч)
*211# залгах
Үнэ тариф 599 JAPAN
(Тухайн зорчих улсын нэр болон товчилсон нэрийг бичин үнэ тарифтай танилцах боломжтой)
Цуцлах 599 OFF

Үйлчилгээний үнэ тариф TOP 15 улс

Д/д Улсын нэр Монгол руу дуудлага хийх тариф 1 мин Дуудлага хүлээж авах тариф 1 мин Мессеж бичих тариф Интернэт тариф
/1 kb/
Тухайн улсдаа дуудлага хийх тариф 1 мин
1 China 1800₮ 600₮ 400₮ 1.00₮ 1500₮
2 Hong Kong 2500₮ 450₮ 400₮ 2.44₮ 2500₮
3 Italy 5600₮ 450₮ 300₮ 0.98₮ 600₮
4 Turkey 2300₮ 450₮ 300₮ 2.00₮ 1650₮
5 India 2200₮ 1100₮ 400₮ 3.00₮ 2000₮
6 Indonesia 2900₮ 900₮ 700₮ 9.77₮ 2900₮
7 Japan 2500₮ 450₮ 450₮ 2.00₮ 1900₮
8 Malaysia 3500₮ 1000₮ 750₮ 9.77₮ 2950₮
9 Philippines 4400₮ 1000₮ 750₮ 9.77₮ 2950₮
10 Russia 2200₮ 600₮ 500₮ 2.44₮ 2200₮
11 Australia 3500₮ 500₮ 400₮ 1.00₮ 1100₮
12 Canada 4400₮ 2800₮ 900₮ 4.88₮ 4400₮
13 South korea 2000₮ 450₮ 400₮ 0.50₮ 850₮
14 Singapore 2950₮ 950₮ 560₮ 3.00₮ 2950₮
15 Taiwan 4000₮ 800₮ 400₮ 7.81₮ 2950₮

Роуминг үйлчилгээ ашиглах боломжгүй улсын жагсаалт

Улсын нэр Улсын нэр
1 Guinea Bissau 20 Solom on Islands
2 Sao Tome And Principe 21 Falkland Islands
3 Nauru 22 Papua New Guinea
4 Fiji 23 Kosovo
5 Niue 24 Tonga
6 New Caledonia 25 Tokelau
7 Haiti 26 Diego Garcia
8 Kiribati 27 Belgium
9 Tuvalu 28 Chile
10Abkhazia 29 France
11SainI Maarten 30 Germany
12Vanuatu 31 Israel
13US Virgin Islands 32 Kazakhstan
14Reuni on 33 Montenegro
15American Samoa 34 Niger
16French Polynesia 35 Tajikistan
17Western Samoa 36 UK
18Norfolk Island 37 USA
19Lesotho

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид гадаадад зорчих үедээ цогц роуминг үйлчилгээг ашиглан өөрийн дугаараасаа:

 • Дуудлага хийх, хүлээн авах
 • Мессеж илгээх, үнэгүй хүлээн авах
 • Дата ашиглан гар утаснаасаа интернетэд холбогдох
 • Олон улсын ярианы карт авахгүйгээр (+) гарцаар дуудлага хийх боломжтой

БҮРТГҮҮЛЭХ

Хэрэглэгч та үйлчилгээний төв дээр өөрийн биеэр цахим үнэмлэхтэйгээ ирж роуминг үйлчилгээний гэрээ байгуулан, олон улсын ярианы барьцаа төлбөр болон олон улсын роумингийн барьцаа төлбөрийг байршуулж, цогц роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлнэ.

Барьцаа Хэрэглэгч Хэрэглээний дээд хэмжээ
350,000₮ Дараа төлбөрт 500,000₮
500,000₮ Дараа төлбөрт Хязгааргүй

АШИГЛАХ ЗААВАР

Тусгай дугаар Илгээх ута
Хэрэглээ шалгах
(Дараа төлбөрт хэрэглэгч)
1510 R
Үнэ тариф 599 JAPAN
(Тухайн зорчих улсын нэр болон товчилсон нэрийг бичин үнэ тарифтай танилцах боломжтой)

Цогц роуминг үнэ тариф

Үйлчилгээний үнэ тариф TOP 15 улс
Д/д Улсын нэр Монгол руу дуудлага хийх тариф 1 мин Дуудлага хүлээж авах тариф 1 мин Мессеж бичих тариф Интернэт тариф
/1 kb/
Тухайн улсдаа дуудлага хийх тариф 1 мин
1 China 1800₮ 600₮ 400₮ 1.00₮ 1500₮
2 Hong Kong 2500₮ 450₮ 400₮ 2.44₮ 2500₮
3 Italy 5600₮ 450₮ 300₮ 0.98₮ 600₮
4 Turkey 2300₮ 450₮ 300₮ 2.00₮ 1650₮
5 India 2200₮ 1100₮ 400₮ 3.00₮ 2000₮
6 Indonesia 2900₮ 900₮ 700₮ 9.77₮ 2900₮
7 Japan 2500₮ 450₮ 450₮ 2.00₮ 1900₮
8 Malaysia 3500₮ 1000₮ 750₮ 9.77₮ 2950₮
9 Philippines 4400₮ 1000₮ 750₮ 9.77₮ 2950₮
10 Russia 2200₮ 600₮ 500₮ 2.44₮ 2200₮
11 Australia 3500₮ 500₮ 400₮ 1.00₮ 1100₮
12 Canada 4400₮ 2800₮ 900₮ 4.88₮ 4400₮
13 South korea 2000₮ 450₮ 400₮ 0.50₮ 850₮
14 Singapore 2950₮ 950₮ 560₮ 3.00₮ 2950₮
15 Taiwan 4000₮ 800₮ 400₮ 7.81₮ 2950₮

Роуминг үйлчилгээ ашиглах боломжгүй улсын жагсаалт

Улсын нэр Улсын нэр
1 Guinea Bissau 20 Solom on Islands
2 Sao Tome And Principe 21 Falkland Islands
3 Nauru 22 Papua New Guinea
4 Fiji 23 Kosovo
5 Niue 24 Tonga
6 New Caledonia 25 Tokelau
7 Haiti 26 Diego Garcia
8 Kiribati 27 Belgium
9 Tuvalu 28 Chile
10Abkhazia 29 France
11SainI Maarten 30 Germany
12Vanuatu 31 Israel
13US Virgin Islands 32 Kazakhstan
14Reuni on 33 Montenegro
15American Samoa 34 Niger
16French Polynesia 35 Tajikistan
17Western Samoa 36 UK
18Norfolk Island 37 USA
19Lesotho

ДАТА РОУМИНГ БАГЦЫН НӨХЦӨЛ

Багцын нэр Ашиглах хугацаа Дата хэмжээ Дата хурд Аппликэйшн Ашиглах улс Үнэ тариф
48 цагийн багц 48 цаг 200MB 256kbps USA, Canada 39,000₮
UK, Russia, France, Germany 39,000₮
Korea, Macau, Hong Kong, China 39,000₮
7 хоногийн ЧАТ багц 7 хоног 450MB 256kbps Messenger, WhatsApp, Wechat, Kakao, Viber USA, Canada 79,000₮
UK, Russia, France, Germany 79,000₮
Korea, Macau, Hong Kong, China 79,000₮
1GB дата 7 хоног 1GB No limit USA, Canada, UK, Germany, France, Macau, China 120,000₮
4GB дата 14 хоног 4GB No limit 479,000₮
Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.


 • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
 • Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид данс дахь нэгжээрээ авах боломжтой байна.
 • Дараа төлбөрт үйлчилгээний дата роуминг багцын үнэ тухайн сарын төлбөр дээр нэмж тооцогдоно.
 • Багцыг нэгээс олон удаа авах боломжтой ба багцуудыг нэгэн зэрэг авах боломжтой байна.
 • Цогц роуминг үйлчилгээний хэрэглэгчийн багц дууссан тохиолдолд задгайгаар ашиглана.

БАГЦ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ ЗААВАР

Дата роуминг багц Ашиглах улс Тусгай дугаар Илгээх утга
48 цагийн багц USA, Canada 599 AMERICA 48
UK, Russia, France, Germany EUROPE 48
Korea, Macau, Hong Kong, China ASIA 48
7 хоногийн ЧАТ багц USA, Canada AMERICA CHAT
UK, Russia, France, Germany EUROPE CHAT
Korea, Macau, Hong Kong, China ASIA CHAT
1GB дата USA, Canada, UK, Germany, France, Macau, China 1GB
4GB дата 4GB
Дата багцын үлдэгдэл шалгах DATA

Сүлжээ хайх заавар

 • IOS : Settings -> Cellular -> Network selection -> Turn off Automatic -> Choose Network
 • Android : Settings -> Connections -> Mobile Networks -> Network Operators -> (хэрэв 2 симтэй утас бол тухайн сим-г сонгоно) -> Turn off Automatic -> Scan Networks

IOS систем дээр идэвхжүүлэх

Android систем дээр идэвхжүүлэх