Олон улсын үйлчилгээ

Та олон улсын роуминг үйлчилгээг ашиглан бөмбөрцгийн хаанаас ч яг л эх орондоо байгаа мэт өөрийн дугаараасаа дуудлага хийн, мессеж илгээж, дата интернетэд холбогдох боломжтой.

РОУМИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЭРХ

Үйлчилгээний төрөл Дараа төлбөрт Урьдчилсан төлбөрт
Барьцаатай Барьцаагүй
Орох дуудлага + N/A +
Гарах дуудлага + N/A +
Мессеж + + +
Задгай дата + N/A N/A
Дата багц + + +

ОЛОН УЛСЫН РОУМИНГ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРЬЦАА ТӨЛБӨР

Барьцаа Хэрэглээний хязгаарлалт Хэрэглээ
Гарах яриа Орох яриа Гарах мессеж Орох мессеж Дата /интернет/
Мессеж роуминг - - N/A N/A O O N/A
Яриа-мессеж роуминг - 200,000 X X X O N/A
100,000 200,000 X X X O N/A
Цогц роуминг 350,000 500,000 X X X O X
500,000 Хязгааргүй O O O O O
X - Хэрэглээ хязгаарлагдана.
O - Хэрэглээ хязгаарлагдахгүй.
Жич: Хэрэглэгч олон улсын роуминг үйлчилгээний барьцаа төлбөр төлөхгүйгээр, яриа-мессеж эсвэл цогц роумингийн барьцаа төлбөрийг сонгон байршуулж үйлчилгээг ашиглана.

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Дараа болон урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгчид гадаадад зорчих үедээ мессеж роуминг үйлчилгээг ашиглан өөрийн дугаараасаа мессеж илгээх, үнэгүй хүлээн авах боломжтой.


БҮРТГҮҮЛЭХ

Хэрэглэгч та нэмэлт барьцаа төлбөр төлөхгүйгээр шууд ашиглана.


АШИГЛАХ ЗААВАР

Тусгай дугаар Илгээх ута
Идэвжүүлэх 599 SMS
Хэрэглээ шалгах
(Дараа төлбөрт хэрэглэгч)
1510 R
Хэрэглээ шалгах
(Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч)
*211# залгах

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Гадаадад зорчих үедээ яриа-мессеж хосолсон роуминг үйлчилгээг ашиглан өөрийн дугаараасаа:

 • Дуудлага хийх, хүлээн авах
 • Мессеж илгээх, үнэгүй хүлээн авах боломжтой
Барьцаа Хэрэглэгч Хэрэглээний дээд хэмжээ
Барьцаагүй Дараа төлбөрт (1 жил дээш дугаараа ашигласан)
Урьдчилсан төлбөрт бүх хэрэглэгч
200,000₮
100,000₮ Дараа төлбөрт

АШИГЛАХ ЗААВАР

Тусгай дугаар Илгээх ута
Идэвжүүлэх 599 CALL
Хэрэглээ шалгах
(Дараа төлбөрт хэрэглэгч)
1510 R
Хэрэглээ шалгах
(Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч)
*211# залгах

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид гадаадад зорчих үедээ цогц роуминг үйлчилгээг ашиглан өөрийн дугаараасаа:

 • Дуудлага хийх, хүлээн авах
 • Мессеж илгээх, үнэгүй хүлээн авах
 • Дата ашиглан гар утаснаасаа интернетэд холбогдох
 • Олон улсын ярианы карт авахгүйгээр (+) гарцаар дуудлага хийх боломжтой

БҮРТГҮҮЛЭХ

Хэрэглэгч та үйлчилгээний төв дээр өөрийн биеэр цахим үнэмлэхтэйгээ ирж роуминг үйлчилгээний гэрээ байгуулан, олон улсын ярианы барьцаа төлбөр болон олон улсын роумингийн барьцаа төлбөрийг байршуулж, цогц роуминг үйлчилгээг идэвхжүүлнэ.

Барьцаа Хэрэглэгч Хэрэглээний дээд хэмжээ
350,000₮ Дараа төлбөрт 500,000₮
500,000₮ Дараа төлбөрт Хязгааргүй

АШИГЛАХ ЗААВАР

Тусгай дугаар Илгээх ута
Идэвжүүлэх 599 ALL
Хэрэглээ шалгах
(Дараа төлбөрт хэрэглэгч)
1510 R

ДАТА РОУМИНГ БАГЦЫН НӨХЦӨЛ

Багцын нэр Ашиглах хугацаа Дата хэмжээ Дата хурд Аппликэйшн Ашиглах улс Үнэ тариф
48 цагийн багц 48 цаг 200MB 256kbps USA, Canada 39,000₮
UK, Russia, France, Germany 39,000₮
Korea, Macau, Hong Kong, China 39,000₮
7 хоногийн ЧАТ багц 7 хоног 450MB 256kbps Messenger, WhatsApp, Wechat, Kakao, Viber USA, Canada 79,000₮
UK, Russia, France, Germany 79,000₮
Korea, Macau, Hong Kong, China 79,000₮
1GB дата 7 хоног 1GB No limit USA, Canada, UK, Germany, France, Macau, China 120,000₮
4GB дата 14 хоног 4GB No limit 459,000₮
Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.


 • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
 • Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид дансан дахь нэгжээрээ авах боломжтой байна.
 • Дараа төлбөрт үйлчилгээний дата роуминг багцын үнэ тухайн сарын төлбөр дээр нэмж тооцогдоно.
 • Багцыг нэгээс олон удаа авах боломжтой ба багцуудыг нэгэн зэрэг авах боломжтой байна.
 • Цогц роуминг үйлчилгээний хэрэглэгчийн багц дууссан тохиолдолд задгайгаар ашиглана.

БАГЦ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ ЗААВАР

Дата роуминг багц Ашиглах улс Тусгай дугаар Илгээх утга
48 цагийн багц USA, Canada 599 AMERICA 48
UK, Russia, France, Germany EUROPE 48
Korea, Macau, Hong Kong, China ASIA 48
7 хоногийн ЧАТ багц USA, Canada AMERICA CHAT
UK, Russia, France, Germany EUROPE CHAT
Korea, Macau, Hong Kong, China ASIA CHAT
1GB дата USA, Canada, UK, Germany, France, Macau, China 1GB
4GB дата 4GB
Дата багцын үлдэгдэл шалгах