ЭРХЭМ ЗОРИЛГО / MISSION STATEMENT

Ирээдүйг өнгөлнө ...

ХЭТИЙН ЗОРИЛГО / VISION

Дижитал дэвшилд манлайлагч

ҮНЭТ ЗҮЙЛС / VALUES

ЭРЭМГИЙ

  • Ялагч сэтгэл зүйтэй, эрэмгий байна
  • Шилдэг шийдлийг бахархалтайгаар хүргэнэ

ХУРДТАЙ

  • Эрдэм чадвар хосолж ундарна
  • Хурдтай, чадварлаг үйл ажиллагаа

ХАРИУЦЛАГАТАЙ

  • Үйлс бүхэн маань ҮНЭН байна
  • Итгэлцэл хүндлэлээр ёс суртал тэгширнэ

ХАМТДАА

  • Гар нийлэхэд ирээдүй нийлнэ
  • Үйлсээ бүтээж үндэстнээ гэрэлтүүлнэ