Дараа төлбөрт үйлчилгээний багцууд

Багцад дагалдах эрх

Яриа

250мин

Дата эрх

200mb
*Хуваалцах боломжтой

Сарын суурь хураамж

10’000₮
*НӨАТ орсон

Онцлог, Давуу тал

  Дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Монголдоо хамгийн их Дата эрхтэй
 • Дата эрхээ 3 хүртэлх дотны хүндээ хуваалцах /share/ боломжтой
 • Монголдоо үүрэн болон суурин холбооны бүх сүлжээнд хүссэнээрээ ярина
 • Суурь хураамжид татвар тооцсон тул НӨАТ нэмэгдэхгүй
 • Төлбөр төлөх уян хатан боломжууд
 • Олон улсын яриа, мессэж, дата роумингийн үйлчилгээг сонгох боломжтой
 • 21Mbps хүртэлх хурдаар интернэт ашиглах боломжтой
 • 1 мин /50 ₮/
 • 1 мессэж /20 ₮/
 • 1 MB /6₮/
*НӨАТ орсон
ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ МОНГОЛдоо БАГЦРУУ ШИЛЖИХ

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН УРАМШУУЛАЛ

УРАМШУУЛЛЫН НӨХЦӨЛ:
Үйлчилгээний төрөл Урамшуулал Түлхүүр үг Тусгай дугаар
20 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх ON 125
40 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх
+ 2 сарын турш сар бүр 4GB
70 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх
+ 2 сарын турш сар бүр 8GB
100 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх
+ 2 сарын турш сар бүр 12GB


Монголдоо 10, BC, Nice болон CM багцын хэрэглэгчдэд урамшуулал хамаарахгүй.

4G LTE Нэмэлт багц

4G LTE сүлжээ нь 3G сүлжээнээс файл татаж авах, илгээх хурд, багтаамж, үйлчилгээний чанараараа хэд дахин сайжирсан хөдөлгөөнт холбооны 4-р үеийн технологи юм. Энэхүү технологийг ашигласнаар хэрэглэгчид заавал компьютер ашиглалгүй гар утас, ухаалаг төхөөрөмжөөсөө илүү өндөр хурдаар интернетээс хэрэгцээт файлаа татаж авах, видео контентыг ямар ч гацалтгүйгээр үзэх зэрэг олон давуу талтай болох юм.

Онцлог давуу тал

 • 3G сүлжээнээс 10 дахин их хурд
 • Том хэмжээний файлыг богино хугацаанд татаж авах, илгээх
 • Youtube, Netflix зэрэг видео стрийминг үйлчилгээг гар утсаараа гацалтгүйгээр HD чанартайгаар үзэх
 • Ярианы чанар сайжрах

Дараа төлбөрт үйлчилгээний дата багцууд

МОНГОЛдоо үйлчилгээний хэрэглэгчид багцын төрлөөс хамааран 2,5-10GB дата багцыг нэмэлтээр идэвхжүүлэх боломжтой.

 • Тухайн сардаа дата багцыг хэдэн ч удаа идэвхжүүлэх боломжтой.
 • Дата багцыг тухайн сарыг дуустал ашиглана.
 • Дата багцын төлбөр нь тухайн сарын төлбөр дээр нэмж бодогдоно.

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ  

ДАТА ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ  

4G LTE дата үйлчилгээг ашиглахын тулд та дараах нөхцөлүүдийг хангаснаар 4G LTE сүлжээг ашиглах боломжтой.

 • Таны дугаарын сим карт болон гар утас, ухаалаг төхөөрөмж 4G LTE сүлжээг дэмждэг байх
 • Гар утас, ухаалаг төхөөрөмжийнхөөө 4G LTE сүлжээний тохиргоог хийсэн байх
 • 4G LTE сүлжээ нэвтэрсэн байршилд байх / Улаанбаатар хот болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд хотуудад /

Нэмэлт багц

МОНГОЛдоо багцын хэрэглэгчид нэмэлт багц авахдаа:
Багц Үнэ Хугацаа Түлхүүр үг Тусгай дугаар
Сүлжээндээ үнэгүй ярих 247 багц 5,000₮ Биллинг цикл ON 247 123
Facebook багц 5,000₮ Биллинг цикл Facebook
Анхааруулга:
*Нэмэлт багц нь биллинг циклээр идэвхжих ба сар бүрийн эхэнд автоматаар сунгагдана.
*Сарын аль ч өдөр идэвхжүүлсэн бүтэн төлбөр тооцогдоно.

Дата хуваалцах

МОНГОЛДОО БАГЦЫН ХЭРЭГЛЭГЧИД ДАТА ХУВААЛЦАХДАА:
Үйлдэл Илгээх түлхүүр үг Илгээх дугаар
Дата хэрэглээ шалгах Data 123
Дата хуваалцах Share 9XXXXXXX XXXMB/GB/
Санамж:
*Хуваалцах боломжит дата хэмжээ 50MB, 100MB, 200MB, 300MB, 400MB, 500MB, 600MB, 700MB, 800MB, 900MB, 1GB, 2GB хүртэл байна.
*Нэг модемийн дугаарт дата хуваалцах боломжтой.
*МОНГОЛдоо багцын хэрэглэгч бусдад дата шилжүүлэхээс гадна мөн дата хүлээн авах боломжтой.
*Сар бүр дата хуваалцсан дугааруудын бүртгэл автоматаар устах тул сар бүр шинээр дугаар нэмэх шаардлагатай.
*Шилжүүлсэн дата эрхийн 10%-тай тэнцэх дүнг үйлчилгээний шимтгэлд суутган авна. Жишээ нь: Та 9ххх-хххх дугаарт 50MB хуваалцсан бол таны данснаас 55MB суутгагдана.
*Тухайн 1 сард зэрэг хэдэн ч хүнээс дата хүлээн авах боломжтой.

Багцад дагалдах эрх

Яриа

500мин

Дата эрх

1Gb
*Хуваалцах боломжтой

Сарын суурь хураамж

20’000₮
*НӨАТ орсон

Мессэж хязгааргүй Өдөрт бичих мессэжний тоо 150

Онцлог, Давуу тал

 Дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Монголдоо хамгийн их Дата эрхтэй
 • Дата эрхээ 3 хүртэлх дотны хүндээ хуваалцах /share/ боломжтой
 • Монголдоо үүрэн болон суурин холбооны бүх сүлжээнд хүссэнээрээ ярина
 • Монголдоо бүх сүлжээнд мессэж хязгааргүй бичнэ
 • Суурь хураамжид татвар тооцсон тул НӨАТ нэмэгдэхгүй
 • Төлбөр төлөх уян хатан боломжууд
 • Олон улсын яриа, мессэж, дата роумингийн үйлчилгээг сонгох боломжтой
 • 21Mbps хүртэлх хурдаар интернэт ашиглах боломжтой
 • 1 мин /50 ₮/
 • 1 мессэж /20 ₮/
 • 1 MB /6 ₮/
*НӨАТ орсон
ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ МОНГОЛдоо БАГЦРУУ ШИЛЖИХ

Сурталчилгааны болон зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх зорилгоор өдөрт бичих мессэжний тоо 150 байна.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН УРАМШУУЛАЛ

УРАМШУУЛЛЫН НӨХЦӨЛ:
Үйлчилгээний төрөл Урамшуулал Түлхүүр үг Тусгай дугаар
20 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх ON 125
40 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх
+ 2 сарын турш сар бүр 4GB
70 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх
+ 2 сарын турш сар бүр 8GB
100 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх
+ 2 сарын турш сар бүр 12GB


Монголдоо 10, BC, Nice болон CM багцын хэрэглэгчдэд урамшуулал хамаарахгүй.

4G LTE Нэмэлт багц

4G LTE сүлжээ нь 3G сүлжээнээс файл татаж авах, илгээх хурд, багтаамж, үйлчилгээний чанараараа хэд дахин сайжирсан хөдөлгөөнт холбооны 4-р үеийн технологи юм. Энэхүү технологийг ашигласнаар хэрэглэгчид заавал компьютер ашиглалгүй гар утас, ухаалаг төхөөрөмжөөсөө илүү өндөр хурдаар интернетээс хэрэгцээт файлаа татаж авах, видео контентыг ямар ч гацалтгүйгээр үзэх зэрэг олон давуу талтай болох юм.

Онцлог давуу тал

 • 3G сүлжээнээс 10 дахин их хурд
 • Том хэмжээний файлыг богино хугацаанд татаж авах, илгээх
 • Youtube, Netflix зэрэг видео стрийминг үйлчилгээг гар утсаараа гацалтгүйгээр HD чанартайгаар үзэх
 • Ярианы чанар сайжрах

Дараа төлбөрт үйлчилгээний дата багцууд

МОНГОЛдоо үйлчилгээний хэрэглэгчид багцын төрлөөс хамааран 2,5-10GB дата багцыг нэмэлтээр идэвхжүүлэх боломжтой.

 • Тухайн сардаа дата багцыг хэдэн ч удаа идэвхжүүлэх боломжтой.
 • Дата багцыг тухайн сарыг дуустал ашиглана.
 • Дата багцын төлбөр нь тухайн сарын төлбөр дээр нэмж бодогдоно.

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ  

ДАТА ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ  

4G LTE дата үйлчилгээг ашиглахын тулд та дараах нөхцөлүүдийг хангаснаар 4G LTE сүлжээг ашиглах боломжтой.

 • Таны дугаарын сим карт болон гар утас, ухаалаг төхөөрөмж 4G LTE сүлжээг дэмждэг байх
 • Гар утас, ухаалаг төхөөрөмжийнхөөө 4G LTE сүлжээний тохиргоог хийсэн байх
 • 4G LTE сүлжээ нэвтэрсэн байршилд байх / Улаанбаатар хот болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд хотуудад /

Нэмэлт багц

МОНГОЛдоо багцын хэрэглэгчид нэмэлт багц авахдаа:
Багц Үнэ Хугацаа Түлхүүр үг Тусгай дугаар
Сүлжээндээ үнэгүй ярих 247 багц 5,000₮ Биллинг цикл ON 247 123
Facebook багц 5,000₮ Биллинг цикл Facebook
Анхааруулга:
*Нэмэлт багц нь биллинг циклээр идэвхжих ба сар бүрийн эхэнд автоматаар сунгагдана.
*Сарын аль ч өдөр идэвхжүүлсэн бүтэн төлбөр тооцогдоно.

Дата хуваалцах

МОНГОЛДОО БАГЦЫН ХЭРЭГЛЭГЧИД ДАТА ХУВААЛЦАХДАА:
Үйлдэл Илгээх түлхүүр үг Илгээх дугаар
Дата хэрэглээ шалгах Data 123
Дата хуваалцах Share 9XXXXXXX XXXMB/GB/
Санамж:
*Хуваалцах боломжит дата хэмжээ 50MB, 100MB, 200MB, 300MB, 400MB, 500MB, 600MB, 700MB, 800MB, 900MB, 1GB, 2GB хүртэл байна.
*Нэг модемийн дугаарт дата хуваалцах боломжтой.
*МОНГОЛдоо багцын хэрэглэгч бусдад дата шилжүүлэхээс гадна мөн дата хүлээн авах боломжтой.
*Сар бүр дата хуваалцсан дугааруудын бүртгэл автоматаар устах тул сар бүр шинээр дугаар нэмэх шаардлагатай.
*Шилжүүлсэн дата эрхийн 10%-тай тэнцэх дүнг үйлчилгээний шимтгэлд суутган авна. Жишээ нь: Та 9ххх-хххх дугаарт 50MB хуваалцсан бол таны данснаас 55MB суутгагдана.
*Тухайн 1 сард зэрэг хэдэн ч хүнээс дата хүлээн авах боломжтой.

Багцад дагалдах эрх

Яриа

1000мин

Дата эрх

4gb
*Хуваалцах боломжтой

Сарын суурь хураамж

40’000₮
*НӨАТ орсон

Мессэж хязгааргүй Өдөрт бичих мессэжний тоо 150

Онцлог, Давуу тал

 Дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Монголдоо хамгийн их Дата эрхтэй
 • Дата эрхээ 3 хүртэлх дотны хүндээ хуваалцах /share/ боломжтой
 • Монголдоо үүрэн болон суурин холбооны бүх сүлжээнд хүссэнээрээ ярина
 • Монголдоо бүх сүлжээнд мессэж хязгааргүй бичнэ
 • Суурь хураамжид татвар тооцсон тул НӨАТ нэмэгдэхгүй
 • Төлбөр төлөх уян хатан боломжууд
 • Олон улсын яриа, мессэж, дата роумингийн үйлчилгээг сонгох боломжтой
 • 21Mbps хүртэлх хурдаар интернэт ашиглах боломжтой
 • 1 мин /50 ₮/
 • 1 мессэж /20 ₮/
 • 1 MB /6 ₮/
*НӨАТ орсон
ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ МОНГОЛдоо БАГЦРУУ ШИЛЖИХ

Сурталчилгааны болон зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх зорилгоор өдөрт бичих мессэжний тоо 150 байна.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН УРАМШУУЛАЛ

УРАМШУУЛЛЫН НӨХЦӨЛ:
Үйлчилгээний төрөл Урамшуулал Түлхүүр үг Тусгай дугаар
20 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх ON 125
40 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх
+ 2 сарын турш сар бүр 4GB
70 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх
+ 2 сарын турш сар бүр 8GB
100 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх
+ 2 сарын турш сар бүр 12GB


Монголдоо 10, BC, Nice болон CM багцын хэрэглэгчдэд урамшуулал хамаарахгүй.

4G LTE Нэмэлт багц

4G LTE сүлжээ нь 3G сүлжээнээс файл татаж авах, илгээх хурд, багтаамж, үйлчилгээний чанараараа хэд дахин сайжирсан хөдөлгөөнт холбооны 4-р үеийн технологи юм. Энэхүү технологийг ашигласнаар хэрэглэгчид заавал компьютер ашиглалгүй гар утас, ухаалаг төхөөрөмжөөсөө илүү өндөр хурдаар интернетээс хэрэгцээт файлаа татаж авах, видео контентыг ямар ч гацалтгүйгээр үзэх зэрэг олон давуу талтай болох юм.

Онцлог давуу тал

 • 3G сүлжээнээс 10 дахин их хурд
 • Том хэмжээний файлыг богино хугацаанд татаж авах, илгээх
 • Youtube, Netflix зэрэг видео стрийминг үйлчилгээг гар утсаараа гацалтгүйгээр HD чанартайгаар үзэх
 • Ярианы чанар сайжрах

Дараа төлбөрт үйлчилгээний дата багцууд

МОНГОЛдоо үйлчилгээний хэрэглэгчид багцын төрлөөс хамааран 2,5-10GB дата багцыг нэмэлтээр идэвхжүүлэх боломжтой.

 • Тухайн сардаа дата багцыг хэдэн ч удаа идэвхжүүлэх боломжтой.
 • Дата багцыг тухайн сарыг дуустал ашиглана.
 • Дата багцын төлбөр нь тухайн сарын төлбөр дээр нэмж бодогдоно.

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ  

ДАТА ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ  

4G LTE дата үйлчилгээг ашиглахын тулд та дараах нөхцөлүүдийг хангаснаар 4G LTE сүлжээг ашиглах боломжтой.

 • Таны дугаарын сим карт болон гар утас, ухаалаг төхөөрөмж 4G LTE сүлжээг дэмждэг байх
 • Гар утас, ухаалаг төхөөрөмжийнхөөө 4G LTE сүлжээний тохиргоог хийсэн байх
 • 4G LTE сүлжээ нэвтэрсэн байршилд байх / Улаанбаатар хот болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд хотуудад /

Нэмэлт багц

МОНГОЛдоо багцын хэрэглэгчид нэмэлт багц авахдаа:
Багц Үнэ Хугацаа Түлхүүр үг Тусгай дугаар
Сүлжээндээ үнэгүй ярих 247 багц 5,000₮ Биллинг цикл ON 247 123
Facebook багц 5,000₮ Биллинг цикл Facebook
Анхааруулга:
*Нэмэлт багц нь биллинг циклээр идэвхжих ба сар бүрийн эхэнд автоматаар сунгагдана.
*Сарын аль ч өдөр идэвхжүүлсэн бүтэн төлбөр тооцогдоно.

Дата хуваалцах

МОНГОЛДОО БАГЦЫН ХЭРЭГЛЭГЧИД ДАТА ХУВААЛЦАХДАА:
Үйлдэл Илгээх түлхүүр үг Илгээх дугаар
Дата хэрэглээ шалгах Data 123
Дата хуваалцах Share 9XXXXXXX XXXMB/GB/
Санамж:
*Хуваалцах боломжит дата хэмжээ 50MB, 100MB, 200MB, 300MB, 400MB, 500MB, 600MB, 700MB, 800MB, 900MB, 1GB, 2GB хүртэл байна.
*Нэг модемийн дугаарт дата хуваалцах боломжтой.
*МОНГОЛдоо багцын хэрэглэгч бусдад дата шилжүүлэхээс гадна мөн дата хүлээн авах боломжтой.
*Сар бүр дата хуваалцсан дугааруудын бүртгэл автоматаар устах тул сар бүр шинээр дугаар нэмэх шаардлагатай.
*Шилжүүлсэн дата эрхийн 10%-тай тэнцэх дүнг үйлчилгээний шимтгэлд суутган авна. Жишээ нь: Та 9ххх-хххх дугаарт 50MB хуваалцсан бол таны данснаас 55MB суутгагдана.
*Тухайн 1 сард зэрэг хэдэн ч хүнээс дата хүлээн авах боломжтой.

Багцад дагалдах эрх

Яриа

2000мин

Дата эрх

8gb
*Хуваалцах боломжтой

Сарын суурь хураамж

70’000₮
*НӨАТ орсон

Мессэж хязгааргүй Өдөрт бичих мессэжний тоо 150

Онцлог, Давуу тал

 Дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Монголдоо хамгийн их Дата эрхтэй
 • Дата эрхээ 3 хүртэлх дотны хүндээ хуваалцах /share/ боломжтой
 • Монголдоо үүрэн болон суурин холбооны бүх сүлжээнд хүссэнээрээ ярина
 • Монголдоо бүх сүлжээнд мессэж хязгааргүй бичнэ
 • Суурь хураамжид татвар тооцсон тул НӨАТ нэмэгдэхгүй
 • Төлбөр төлөх уян хатан боломжууд
 • Олон улсын яриа, мессэж, дата роумингийн үйлчилгээг сонгох боломжтой
 • 21Mbps хүртэлх хурдаар интернэт ашиглах боломжтой
 • 1 мин /50 ₮/
 • 1 мессэж /20 ₮/
 • 1 MB /6 ₮/
*НӨАТ орсон
ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ МОНГОЛдоо БАГЦРУУ ШИЛЖИХ

Сурталчилгааны болон зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх зорилгоор өдөрт бичих мессэжний тоо 150 байна.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН УРАМШУУЛАЛ

УРАМШУУЛЛЫН НӨХЦӨЛ:
Үйлчилгээний төрөл Урамшуулал Түлхүүр үг Тусгай дугаар
20 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх ON 125
40 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх
+ 2 сарын турш сар бүр 4GB
70 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх
+ 2 сарын турш сар бүр 8GB
100 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх
+ 2 сарын турш сар бүр 12GB


Монголдоо 10, BC, Nice болон CM багцын хэрэглэгчдэд урамшуулал хамаарахгүй.

4G LTE Нэмэлт багц

4G LTE сүлжээ нь 3G сүлжээнээс файл татаж авах, илгээх хурд, багтаамж, үйлчилгээний чанараараа хэд дахин сайжирсан хөдөлгөөнт холбооны 4-р үеийн технологи юм. Энэхүү технологийг ашигласнаар хэрэглэгчид заавал компьютер ашиглалгүй гар утас, ухаалаг төхөөрөмжөөсөө илүү өндөр хурдаар интернетээс хэрэгцээт файлаа татаж авах, видео контентыг ямар ч гацалтгүйгээр үзэх зэрэг олон давуу талтай болох юм.

Онцлог давуу тал

 • 3G сүлжээнээс 10 дахин их хурд
 • Том хэмжээний файлыг богино хугацаанд татаж авах, илгээх
 • Youtube, Netflix зэрэг видео стрийминг үйлчилгээг гар утсаараа гацалтгүйгээр HD чанартайгаар үзэх
 • Ярианы чанар сайжрах

Дараа төлбөрт үйлчилгээний дата багцууд

МОНГОЛдоо үйлчилгээний хэрэглэгчид багцын төрлөөс хамааран 2,5-10GB дата багцыг нэмэлтээр идэвхжүүлэх боломжтой.

 • Тухайн сардаа дата багцыг хэдэн ч удаа идэвхжүүлэх боломжтой.
 • Дата багцыг тухайн сарыг дуустал ашиглана.
 • Дата багцын төлбөр нь тухайн сарын төлбөр дээр нэмж бодогдоно.

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ  

ДАТА ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ  

4G LTE дата үйлчилгээг ашиглахын тулд та дараах нөхцөлүүдийг хангаснаар 4G LTE сүлжээг ашиглах боломжтой.

 • Таны дугаарын сим карт болон гар утас, ухаалаг төхөөрөмж 4G LTE сүлжээг дэмждэг байх
 • Гар утас, ухаалаг төхөөрөмжийнхөөө 4G LTE сүлжээний тохиргоог хийсэн байх
 • 4G LTE сүлжээ нэвтэрсэн байршилд байх / Улаанбаатар хот болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд хотуудад /

Нэмэлт багц

МОНГОЛдоо багцын хэрэглэгчид нэмэлт багц авахдаа:
Багц Үнэ Хугацаа Түлхүүр үг Тусгай дугаар
Сүлжээндээ үнэгүй ярих 247 багц 5,000₮ Биллинг цикл ON 247 123
Facebook багц 5,000₮ Биллинг цикл Facebook
Анхааруулга:
*Нэмэлт багц нь биллинг циклээр идэвхжих ба сар бүрийн эхэнд автоматаар сунгагдана.
*Сарын аль ч өдөр идэвхжүүлсэн бүтэн төлбөр тооцогдоно.

Дата хуваалцах

МОНГОЛДОО БАГЦЫН ХЭРЭГЛЭГЧИД ДАТА ХУВААЛЦАХДАА:
Үйлдэл Илгээх түлхүүр үг Илгээх дугаар
Дата хэрэглээ шалгах Data 123
Дата хуваалцах Share 9XXXXXXX XXXMB/GB/
Санамж:
*Хуваалцах боломжит дата хэмжээ 50MB, 100MB, 200MB, 300MB, 400MB, 500MB, 600MB, 700MB, 800MB, 900MB, 1GB, 2GB хүртэл байна.
*Нэг модемийн дугаарт дата хуваалцах боломжтой.
*МОНГОЛдоо багцын хэрэглэгч бусдад дата шилжүүлэхээс гадна мөн дата хүлээн авах боломжтой.
*Сар бүр дата хуваалцсан дугааруудын бүртгэл автоматаар устах тул сар бүр шинээр дугаар нэмэх шаардлагатай.
*Шилжүүлсэн дата эрхийн 10%-тай тэнцэх дүнг үйлчилгээний шимтгэлд суутган авна. Жишээ нь: Та 9ххх-хххх дугаарт 50MB хуваалцсан бол таны данснаас 55MB суутгагдана.
*Тухайн 1 сард зэрэг хэдэн ч хүнээс дата хүлээн авах боломжтой.

Багцад дагалдах эрх

Яриа

3000мин

Дата эрх

12gb
*Хуваалцах боломжтой

Сарын суурь хураамж

100’000₮
*НӨАТ орсон

Мессэж хязгааргүй Өдөрт бичих мессэжний тоо 150

Онцлог, Давуу тал

 Дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Монголдоо хамгийн их Дата эрхтэй
 • Дата эрхээ 3 хүртэлх дотны хүндээ хуваалцах /share/ боломжтой
 • Монголдоо үүрэн болон суурин холбооны бүх сүлжээнд хүссэнээрээ ярина
 • Монголдоо бүх сүлжээнд мессэж хязгааргүй бичнэ
 • Суурь хураамжид татвар тооцсон тул НӨАТ нэмэгдэхгүй
 • Төлбөр төлөх уян хатан боломжууд
 • Олон улсын яриа, мессэж, дата роумингийн үйлчилгээг сонгох боломжтой
 • 21Mbps хүртэлх хурдаар интернэт ашиглах боломжтой
 • 1 мин /50 ₮/
 • 1 мессэж /20 ₮/
 • 1 MB /6 ₮/
*НӨАТ орсон
ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ МОНГОЛдоо БАГЦРУУ ШИЛЖИХ

Сурталчилгааны болон зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх зорилгоор өдөрт бичих мессэжний тоо 150 байна.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН УРАМШУУЛАЛ

УРАМШУУЛЛЫН НӨХЦӨЛ:
Үйлчилгээний төрөл Урамшуулал Түлхүүр үг Тусгай дугаар
20 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх ON 125
40 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх
+ 2 сарын турш сар бүр 4GB
70 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх
+ 2 сарын турш сар бүр 8GB
100 2 сарын турш сүлжээндээ ярих эрх
+ 2 сарын турш сар бүр 12GB


Монголдоо 10, BC, Nice болон CM багцын хэрэглэгчдэд урамшуулал хамаарахгүй.

4G LTE Нэмэлт багц

4G LTE сүлжээ нь 3G сүлжээнээс файл татаж авах, илгээх хурд, багтаамж, үйлчилгээний чанараараа хэд дахин сайжирсан хөдөлгөөнт холбооны 4-р үеийн технологи юм. Энэхүү технологийг ашигласнаар хэрэглэгчид заавал компьютер ашиглалгүй гар утас, ухаалаг төхөөрөмжөөсөө илүү өндөр хурдаар интернетээс хэрэгцээт файлаа татаж авах, видео контентыг ямар ч гацалтгүйгээр үзэх зэрэг олон давуу талтай болох юм.

Онцлог давуу тал

 • 3G сүлжээнээс 10 дахин их хурд
 • Том хэмжээний файлыг богино хугацаанд татаж авах, илгээх
 • Youtube, Netflix зэрэг видео стрийминг үйлчилгээг гар утсаараа гацалтгүйгээр HD чанартайгаар үзэх
 • Ярианы чанар сайжрах

Дараа төлбөрт үйлчилгээний дата багцууд

МОНГОЛдоо үйлчилгээний хэрэглэгчид багцын төрлөөс хамааран 2,5-10GB дата багцыг нэмэлтээр идэвхжүүлэх боломжтой.

 • Тухайн сардаа дата багцыг хэдэн ч удаа идэвхжүүлэх боломжтой.
 • Дата багцыг тухайн сарыг дуустал ашиглана.
 • Дата багцын төлбөр нь тухайн сарын төлбөр дээр нэмж бодогдоно.

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ  

ДАТА ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ  

4G LTE дата үйлчилгээг ашиглахын тулд та дараах нөхцөлүүдийг хангаснаар 4G LTE сүлжээг ашиглах боломжтой.

 • Таны дугаарын сим карт болон гар утас, ухаалаг төхөөрөмж 4G LTE сүлжээг дэмждэг байх
 • Гар утас, ухаалаг төхөөрөмжийнхөөө 4G LTE сүлжээний тохиргоог хийсэн байх
 • 4G LTE сүлжээ нэвтэрсэн байршилд байх / Улаанбаатар хот болон Дорноговь аймгийн Сайншанд, Замын-Үүд хотуудад /

Нэмэлт багц

МОНГОЛдоо багцын хэрэглэгчид нэмэлт багц авахдаа:
Багц Үнэ Хугацаа Түлхүүр үг Тусгай дугаар
Сүлжээндээ үнэгүй ярих 247 багц 5,000₮ Биллинг цикл ON 247 123
Facebook багц 5,000₮ Биллинг цикл Facebook
Анхааруулга:
*Нэмэлт багц нь биллинг циклээр идэвхжих ба сар бүрийн эхэнд автоматаар сунгагдана.
*Сарын аль ч өдөр идэвхжүүлсэн бүтэн төлбөр тооцогдоно.

Дата хуваалцах

МОНГОЛДОО БАГЦЫН ХЭРЭГЛЭГЧИД ДАТА ХУВААЛЦАХДАА:
Үйлдэл Илгээх түлхүүр үг Илгээх дугаар
Дата хэрэглээ шалгах Data 123
Дата хуваалцах Share 9XXXXXXX XXXMB/GB/
Санамж:
*Хуваалцах боломжит дата хэмжээ 50MB, 100MB, 200MB, 300MB, 400MB, 500MB, 600MB, 700MB, 800MB, 900MB, 1GB, 2GB хүртэл байна.
*Нэг модемийн дугаарт дата хуваалцах боломжтой.
*МОНГОЛдоо багцын хэрэглэгч бусдад дата шилжүүлэхээс гадна мөн дата хүлээн авах боломжтой.
*Сар бүр дата хуваалцсан дугааруудын бүртгэл автоматаар устах тул сар бүр шинээр дугаар нэмэх шаардлагатай.
*Шилжүүлсэн дата эрхийн 10%-тай тэнцэх дүнг үйлчилгээний шимтгэлд суутган авна. Жишээ нь: Та 9ххх-хххх дугаарт 50MB хуваалцсан бол таны данснаас 55MB суутгагдана.
*Тухайн 1 сард зэрэг хэдэн ч хүнээс дата хүлээн авах боломжтой.
Шинэ хэрэглэгч болох

Дараа төлбөрт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болохын тулд өөрийн цахим үнэмлэхтэйгээ манай үйлчилгээний салбар дээр ирж, гэрээ байгуулах шаардлагатай.

Хэрхэн шинэ хэрэглэгч болох вэ?
 1. Дугаараа сонгож бүртгэлийн хураамж төлнө
 2. Багцаа сонгож БАРЬЦАА ТӨЛБӨР байршуулна
 3. Гэрээ байгуулан шинэ хэрэглэгч болно. (Гэрээг татах)
Та өөрийн сонгосон дугааруудыг дараах багцуудаар авах боломжтой
Дугаарлалт 10,000 багц 20,000 багц 40,000 багц 70,000 багц 100,000 багц
Үнэ цэнэтэй
9191, 9111, 9000
Үнэ цэнэтэй
9090
Энгийн

 • 9191, 9111, 9000, 9090 дугаарлалтаас бусад дугаарлалтыг МОНГОЛдоогийн бүх багцуудаар авах боломжтой.
 • 3 сарын турш сар бүр 4G LTE сүлжээнд ашиглах 10GB дата бэлэгтэй
ДУГААРЫН ҮНЭЛГЭЭ

Та ямар дугаар сонгохоос шалтгаалан харгалзах бүртгэлийн хураамж төлнө. www.skytel.mn/number/search -ээр орж дугаараа сонгох боломжтой.

Дугаарлалт Дугаарын ангилал Бүртгэлийн хураамж
ЭНГИЙН
9010-****
9011-****
9110-****
9610-****
9611-****
9009-****
+
Бусад энгийн дугаарлалт
Энгийн дугаар 10,000₮ 0₮
Азын дугаар 9х**-AABB
9x**-ABAB
9x**-ABBA
9x**-AAAB
9x**-BAAA
60,000₮
Алтан дугаар 9ВАА-9ВАА 300,000₮
9х**-АААА 500,000₮
ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ
9191-****
9111-****
9000-****
9090-****
Энгийн дугаар 50,000₮ 20,000₮
Азын дугаар 9х**-ААВВ
9х**-АВАВ
9х**-АВВА
9х**-АААВ
9х**-ВААА
100,000₮
Алтан дугаар 9х**-ААAA
9ВАА-9ВАА
800,000₮

Урамшуулал
 • 2018/11/15-ийг дуустал: 4G LTE сүлжээнд ашиглах 3 сарын турш ашиглах 30GB дата/сар бүр 10GB/ бэлэглэнэ.
* 4G LTE үйлчилгээний датаг зөвхөн Улаанбаатар, Сайншанд, Замын-Үүд байршилд ашиглах боломжтой.
БАРЬЦАА ТӨЛБӨР

Та өөрийн хэрэглэх багцаас хамааран дараах барьцааг байршуулна.

10,000 багц 20,000 багц 40,000 багц 70,000 багц 100,000 багц
20,000₮

Барьцаа төлбөр нь үйлчилгээний төлбөрийн авлага үүсэх эрсдлээс сэргийлэх зорилготой.

Ярианы дэлгэрэнгүй жагсаалтаа хэрхэн авах вэ?

Ярианы дэлгэрэнгүй жагсаалт нь хувь хүний нууцад хамаарах мэдээлэл тул та өөрийн цахим үнэмлэхтэйгээ өөрт ойрхон байрлах үйлчилгээний салбарт хандан авах боломжтой.

Төлбөрөө хувааж төлж болох уу?

Төлбөр төлөх хугацаа хэтэрч таны үйлчилгээний эрх хаагдсан бол дугаараа нээлгэхийн тулд таны төлбөрийн үлдэгдэл 5,000 төгрөгөөс бага байх шаардлагатай. Хэрэв уг нөхцлийг хангаж байвал та төлбөрөө хуваан төлөх боломжтой.

Өмнөх сарын төлбөрөө яаж шалгах вэ?

Та 1510 дугаарт YYYYMM гэсэн мессэж илгээн өмнөх саруудынхаа төлбөрийг шалгах боломжтой. Жишээ нь: 201601 гэж илгээнэ.

Багцад дагалдах үйлчилгээний эрхээ хэрхэн шалгах вэ?

Та 1510 дугаарт “U” гэсэн мессэжийг илгээн үндсэн үйлчилгээний багцад дагалдах хэрэглээний эрх болон тухайн сарын хэрэглээгээ шалгах боломжтой.

Сарын сүүлээр хэрэглэгч болоход суурь хураамж бүтэн бодогдох уу?

Таны шинэ хэрэглэгч болсон эхний сарын суурь хураамж хэдний өдөр хэрэглэгч болсноос хамааран сарын суурь хураамж дараах нөхцөлөөр тооцогдоно. сарын 1-10 өдөр: Багцад дагалдах эрх бүтнээр олгогдож суурь хураамж 100%, сарын 11-20 өдөр: Багцад дагалдах эрх бүтнээр олгогдож суурь хураамж 50%, сарын 21-30 өдөр: Багцад дагалдах эрх бүтнээр олгогдож суурь хураамж 30% тооцогдоно.

Дата хэрхэн хуваалцах вэ?

МОНГОЛдоо багцын хэрэглэгч СКАЙтелийн 3 хүртэлх дугаарт дата хуваалцах боломжтой. 123 дугаарт Share гэж бичээд зай аваад ДУГААР, зай аваад ДАТА ХЭМЖЭЭгээ бичин илгээхэд л хангалттай.

Жишээ нь: Share 9XXXXXXX 500MB гэж бичээд 123 дугаарт илгээнэ.

Хуваалцах боломжит дата хэмжээ 50MB, 100MB, 200MB, 300MB, 400MB, 500MB, 600MB, 700MB, 800MB, 900MB, 1GB, 2GB хүртэл байна.

Дата хэрэглээгээ хэрхэн шалгах вэ?

123 дугаарт DATA гэж бичиж илгээн өөрийн дата хэрэглээ болон дата хуваалцсан дугааруудын дата хэрэглээг нэг дор шалгах боломжтой.

Дата хуваалцах дугаараа сар бүр шинээр нэмэх үү?

Сарын эхэнд хуваалцсан дугааруудын бүртгэл автоматаар устах тул сар бүр Data share үйлчилгээг шинээр идэвхжүүлэн дугаар нэмэх шаардлагатай. Мөн дата хуваалцах дугаарын жагсаалтаас дугаар хасах бол DEL гэж бичээд зай аваад ХАСАХ ДУГААРаа бичин 123 дугаарт илгээнэ үү.

Жишээ нь: DEL 9XXXXXXX

Дугаар хасахад үлдэгдэл дата эрх хамт устахыг анхаарна уу.