Дараа төлбөрт үйлчилгээний багцууд

Багцад дагалдах эрх

Яриа

500мин

Дата эрх

6GB

Сарын суурь хураамж

20’000₮
*НӨАТ орсон

Мессеж хязгааргүй Өдөрт бичих мессежний тоо 150

Онцлог, Давуу тал

 Дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Монголдоо хамгийн их Дата эрхтэй
 • Монголдоо үүрэн болон суурин холбооны бүх сүлжээнд хүссэнээрээ ярина
 • Монголдоо бүх сүлжээнд мессеж хязгааргүй бичнэ
 • Суурь хураамжид татвар тооцсон тул НӨАТ нэмэгдэхгүй
 • Төлбөр төлөх уян хатан боломжууд
 • Олон улсын яриа, мессеж, дата роумингийн үйлчилгээг сонгох боломжтой
 • 1 мин /50 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • 1 MB /6 ₮/
*НӨАТ орсон
ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ

Сурталчилгааны болон зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх зорилгоор өдөрт бичих мессежний тоо 150 байна.

НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

Монголдоо үйлчилгээний хэрэглэгчид хүссэн нэмэлт дата багцаас сонголтоо хийж идэвхжүүлэх боломжтой.

Үйлчилгээний төрөл 2 GB 5 GB 10 GB Багц идэвхжүүлэх
МОНГОЛдоо 10 5'000₮ 10'000₮ 20'000₮ *123# дугаарт залган идэвхжүүлэх
МОНГОЛдоо 6.0 20
МОНГОЛдоо 6.0 30 2'500₮ 5'000₮ 10'000₮
МОНГОЛдоо 6.0 40
МОНГОЛдоо 6.0 70
МОНГОЛдоо 6.0 100

 • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
 • Багцыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхжинэ.
 • Хэрэглээ хийгээгүй дугаарт нэмэлт дата багцын төлбөр бодогдохгүй.

ДАТА ИДЭВХЖҮҮЛЭХ, ЦУЦЛАХ, ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ  

Идэвхжүүлэх үед илгээх утга Цуцлах үед илгээх утга Хэрэглээ шалгах Тусгай дугаар
2GB дата 2GB Off 2GB Data 123
5GB дата 5GB Off 5GB
10GB дата 10GB Off 10GB

DIGITAL БАГЦ

Дараа төлбөрт үйлчилгээ DIGITAL багцтай боллоо. Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй. DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.


Digital багц Үнэ Дата хэмжээ Application
Socialin’ 8000₮ 10GB Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Messenger,
WeChat, Viber, WhatsApp
Content 15000₮ 20GB SkyGO, Netflix, Twitch
Gaming 5000₮ Хязгааргүй PubG, Mobile Legend, Clash of Clans, Fortnite, Asphalt9
Music 5000₮ Хязгааргүй Deezer, Apple music, Soundcloud, Spotify, iTunes

Санамж

 • Өөрийн идэвхжүүлсэн Digital багцын аппликэйшнээс бусад аппликэйшнд хандахад дата эрхээс хасагдана
 • Digital багц нь аппликэйшн татах, шинэчлэлт \update\ хийх болон багцад хамаарахгүй аппликэйшний хандалтад үйлчлэхгүй
 • Digital багц сар бүр автоматаар идэвхэжнэ.

DIGITAL БАГЦ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ, ЦУЦЛАХ, ШАЛГАХ ЗААВАР

Digital багц Идэвхжүүлэх түлхүүр үг Цуцлах түлхүүр үг Хугацаа/Хэрэглээ шалгах түлхүүр үг Тусгай дугаар
Socialin’ Social Off social Data     123
Content Content Off content
Gaming Game Off game
Music Music Off music

DIGITAL БАГЦ ХЯЛБАР АРГААР ИДЭВХЖҮҮЛЭХ ЗААВАР


Нэмэлт багц

МОНГОЛдоо 6.0 багцын хэрэглэгчид нэмэлт багц авахдаа:
Багц Үнэ Хугацаа Түлхүүр үг Тусгай дугаар
Сүлжээндээ үнэгүй ярих 247 багц 5,000₮ Биллинг цикл ON 247 123
Анхааруулга:
*Нэмэлт багц нь биллинг циклээр идэвхжих ба сар бүрийн эхэнд автоматаар сунгагдана.
*Сарын аль ч өдөр идэвхжүүлсэн бүтэн төлбөр тооцогдоно.

Дата хуваалцах

МОНГОЛдоо 6.0 багцын хэрэглэгчид сарын дата эрхээ СКАЙтелийн дугаарт 3 удаа хуваалцах боломжтой. Дата эрхээ хуваалцахдаа:

Заавар Илгээх түлхүүр үг Тусгай дугаар
Дата үлдэгдэл шалгах Data 123
Дата хуваалцах Share 9XXXXXXX XXXMB/GB/

Санамж

 • Хуваалцах боломжит дата хэмжээ 100MB, 300MB, 500MB, 1GB, 2GB байна.
 • МОНГОЛдоо 6.0 багцын хэрэглэгч сард 3 хүртэл удаа дата шилжүүлэх буюу хүлээн авах боломжтой.
 • Хүлээн авсан датагаа 4G LTE болон 3G сүлжээнд сарын сүүлийн өдөр хүртэл ашиглана.
 • Таны хуваалцсан дата үйлчилгээний шимтгэл нь сарын төлбөр дээр нэмэгдэж тооцно.
 • Таны хуваалцсан дата тутмын үйлчилгээний шимтгэл 500₮ байна.
 • Зөвхөн МОНГОЛдоо 6.0 багцын дагалдах датаг хуваалцах боломжтой.

Багцад дагалдах эрх

Яриа

Сүлжээндээ хязгааргүй

Бусад сүлжээнд
500мин

Дата эрх

12GB

Сарын суурь хураамж

30’000₮
*НӨАТ орсон

Мессеж хязгааргүй Өдөрт бичих мессежний тоо 150

Онцлог, Давуу тал

  Дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Монголдоо хамгийн их Дата эрхтэй
 • Монголдоо үүрэн болон суурин холбооны бүх сүлжээнд хүссэнээрээ ярина
 • Суурь хураамжид татвар тооцсон тул НӨАТ нэмэгдэхгүй
 • Төлбөр төлөх уян хатан боломжууд
 • Олон улсын яриа, мессеж, дата роумингийн үйлчилгээг сонгох боломжтой
 • 1 мин /50 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • 1 MB /6₮/
*НӨАТ орсон
ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ

Сурталчилгааны болон зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх зорилгоор өдөрт бичих мессежний тоо 150 байна.

НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

Монголдоо үйлчилгээний хэрэглэгчид хүссэн нэмэлт дата багцаас сонголтоо хийж идэвхжүүлэх боломжтой.

Үйлчилгээний төрөл 2 GB 5 GB 10 GB Багц идэвхжүүлэх
МОНГОЛдоо 10 5'000₮ 10'000₮ 20'000₮ *123# дугаарт залган идэвхжүүлэх
МОНГОЛдоо 6.0 20
МОНГОЛдоо 6.0 30 2'500₮ 5'000₮ 10'000₮
МОНГОЛдоо 6.0 40
МОНГОЛдоо 6.0 70
МОНГОЛдоо 6.0 100

 • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
 • Багцыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхжинэ.
 • Хэрэглээ хийгээгүй дугаарт нэмэлт дата багцын төлбөр бодогдохгүй.

ДАТА ИДЭВХЖҮҮЛЭХ, ЦУЦЛАХ, ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ  

Идэвхжүүлэх үед илгээх утга Цуцлах үед илгээх утга Хэрэглээ шалгах Тусгай дугаар
2GB дата 2GB Off 2GB Data 123
5GB дата 5GB Off 5GB
10GB дата 10GB Off 10GB

DIGITAL БАГЦ

Дараа төлбөрт үйлчилгээ DIGITAL багцтай боллоо. Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй. DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.


Digital багц Үнэ Дата хэмжээ Application
Socialin’ 8000₮ 10GB Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Messenger,
WeChat, Viber, WhatsApp
Content 15000₮ 20GB SkyGO, Netflix, Twitch
Gaming 5000₮ Хязгааргүй PubG, Mobile Legend, Clash of Clans, Fortnite, Asphalt9
Music 5000₮ Хязгааргүй Deezer, Apple music, Soundcloud, Spotify, iTunes

Санамж

 • Өөрийн идэвхжүүлсэн Digital багцын аппликэйшнээс бусад аппликэйшнд хандахад дата эрхээс хасагдана
 • Digital багц нь аппликэйшн татах, шинэчлэлт \update\ хийх болон багцад хамаарахгүй аппликэйшний хандалтад үйлчлэхгүй
 • Digital багц сар бүр автоматаар идэвхэжнэ.

DIGITAL БАГЦ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ, ЦУЦЛАХ, ШАЛГАХ ЗААВАР

Digital багц Идэвхжүүлэх түлхүүр үг Цуцлах түлхүүр үг Хугацаа/Хэрэглээ шалгах түлхүүр үг Тусгай дугаар
Socialin’ Social Off social Data     123
Content Content Off content
Gaming Game Off game
Music Music Off music

DIGITAL БАГЦ ХЯЛБАР АРГААР ИДЭВХЖҮҮЛЭХ ЗААВАР


Нэмэлт багц

МОНГОЛдоо 6.0 багцын хэрэглэгчид нэмэлт багц авахдаа:
Багц Үнэ Хугацаа Түлхүүр үг Тусгай дугаар
Сүлжээндээ үнэгүй ярих 247 багц 5,000₮ Биллинг цикл ON 247 123
Анхааруулга:
*Нэмэлт багц нь биллинг циклээр идэвхжих ба сар бүрийн эхэнд автоматаар сунгагдана.
*Сарын аль ч өдөр идэвхжүүлсэн бүтэн төлбөр тооцогдоно.

Дата хуваалцах

МОНГОЛдоо 6.0 багцын хэрэглэгчид сарын дата эрхээ СКАЙтелийн дугаарт 3 удаа хуваалцах боломжтой. Дата эрхээ хуваалцахдаа:

Заавар Илгээх түлхүүр үг Тусгай дугаар
Дата үлдэгдэл шалгах Data 123
Дата хуваалцах Share 9XXXXXXX XXXMB/GB/

Санамж

 • Хуваалцах боломжит дата хэмжээ 100MB, 300MB, 500MB, 1GB, 2GB байна.
 • МОНГОЛдоо 6.0 багцын хэрэглэгч сард 3 хүртэл удаа дата шилжүүлэх буюу хүлээн авах боломжтой.
 • Хүлээн авсан датагаа 4G LTE болон 3G сүлжээнд сарын сүүлийн өдөр хүртэл ашиглана.
 • Таны хуваалцсан дата үйлчилгээний шимтгэл нь сарын төлбөр дээр нэмэгдэж тооцно.
 • Таны хуваалцсан дата тутмын үйлчилгээний шимтгэл 500₮ байна.
 • Зөвхөн МОНГОЛдоо 6.0 багцын дагалдах датаг хуваалцах боломжтой.

Багцад дагалдах эрх

Яриа

Бүх сүлжээндХЯЗГААРГҮЙ

Дата эрх

24GB

Сарын суурь хураамж

40’000₮
*НӨАТ орсон

Мессеж хязгааргүй Өдөрт бичих мессежний тоо 150

Онцлог, Давуу тал

 Дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Монголдоо хамгийн их Дата эрхтэй
 • Монголдоо үүрэн болон суурин холбооны бүх сүлжээнд хүссэнээрээ ярина
 • Монголдоо бүх сүлжээнд мессеж хязгааргүй бичнэ
 • Суурь хураамжид татвар тооцсон тул НӨАТ нэмэгдэхгүй
 • Төлбөр төлөх уян хатан боломжууд
 • Олон улсын яриа, мессеж, дата роумингийн үйлчилгээг сонгох боломжтой
 • 1 мин /50 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • 1 MB /6 ₮/
*НӨАТ орсон
ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ

Сурталчилгааны болон зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх зорилгоор өдөрт бичих мессежний тоо 150 байна.

Бусад сүлжээний ярианы зохистой хэрэглээний хязгаар 2000 минут байна. /МОНГОЛдоо 6.0 40К/

НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

Монголдоо үйлчилгээний хэрэглэгчид хүссэн нэмэлт дата багцаас сонголтоо хийж идэвхжүүлэх боломжтой.

Үйлчилгээний төрөл 2 GB 5 GB 10 GB Багц идэвхжүүлэх
МОНГОЛдоо 10 5'000₮ 10'000₮ 20'000₮ *123# дугаарт залган идэвхжүүлэх
МОНГОЛдоо 6.0 20
МОНГОЛдоо 6.0 30 2'500₮ 5'000₮ 10'000₮
МОНГОЛдоо 6.0 40
МОНГОЛдоо 6.0 70
МОНГОЛдоо 6.0 100

 • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
 • Багцыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхжинэ.
 • Хэрэглээ хийгээгүй дугаарт нэмэлт дата багцын төлбөр бодогдохгүй.

ДАТА ИДЭВХЖҮҮЛЭХ, ЦУЦЛАХ, ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ  

Идэвхжүүлэх үед илгээх утга Цуцлах үед илгээх утга Хэрэглээ шалгах Тусгай дугаар
2GB дата 2GB Off 2GB Data 123
5GB дата 5GB Off 5GB
10GB дата 10GB Off 10GB

DIGITAL БАГЦ

Дараа төлбөрт үйлчилгээ DIGITAL багцтай боллоо. Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй. DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.


Digital багц Үнэ Дата хэмжээ Application
Socialin’ 8000₮ 10GB Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Messenger,
WeChat, Viber, WhatsApp
Content 15000₮ 20GB SkyGO, Netflix, Twitch
Gaming 5000₮ Хязгааргүй PubG, Mobile Legend, Clash of Clans, Fortnite, Asphalt9
Music 5000₮ Хязгааргүй Deezer, Apple music, Soundcloud, Spotify, iTunes

Санамж

 • Өөрийн идэвхжүүлсэн Digital багцын аппликэйшнээс бусад аппликэйшнд хандахад дата эрхээс хасагдана
 • Digital багц нь аппликэйшн татах, шинэчлэлт \update\ хийх болон багцад хамаарахгүй аппликэйшний хандалтад үйлчлэхгүй
 • Digital багц сар бүр автоматаар идэвхэжнэ.

DIGITAL БАГЦ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ, ЦУЦЛАХ, ШАЛГАХ ЗААВАР

Digital багц Идэвхжүүлэх түлхүүр үг Цуцлах түлхүүр үг Хугацаа/Хэрэглээ шалгах түлхүүр үг Тусгай дугаар
Socialin’ Social Off social Data     123
Content Content Off content
Gaming Game Off game
Music Music Off music

DIGITAL БАГЦ ХЯЛБАР АРГААР ИДЭВХЖҮҮЛЭХ ЗААВАР


Нэмэлт багц

МОНГОЛдоо 6.0 багцын хэрэглэгчид нэмэлт багц авахдаа:
Багц Үнэ Хугацаа Түлхүүр үг Тусгай дугаар
Сүлжээндээ үнэгүй ярих 247 багц 5,000₮ Биллинг цикл ON 247 123
Анхааруулга:
*Нэмэлт багц нь биллинг циклээр идэвхжих ба сар бүрийн эхэнд автоматаар сунгагдана.
*Сарын аль ч өдөр идэвхжүүлсэн бүтэн төлбөр тооцогдоно.

Дата хуваалцах

МОНГОЛдоо 6.0 багцын хэрэглэгчид сарын дата эрхээ СКАЙтелийн дугаарт 3 удаа хуваалцах боломжтой. Дата эрхээ хуваалцахдаа:

Заавар Илгээх түлхүүр үг Тусгай дугаар
Дата үлдэгдэл шалгах Data 123
Дата хуваалцах Share 9XXXXXXX XXXMB/GB/

Санамж

 • Хуваалцах боломжит дата хэмжээ 100MB, 300MB, 500MB, 1GB, 2GB байна.
 • МОНГОЛдоо 6.0 багцын хэрэглэгч сард 3 хүртэл удаа дата шилжүүлэх буюу хүлээн авах боломжтой.
 • Хүлээн авсан датагаа 4G LTE болон 3G сүлжээнд сарын сүүлийн өдөр хүртэл ашиглана.
 • Таны хуваалцсан дата үйлчилгээний шимтгэл нь сарын төлбөр дээр нэмэгдэж тооцно.
 • Таны хуваалцсан дата тутмын үйлчилгээний шимтгэл 500₮ байна.
 • Зөвхөн МОНГОЛдоо 6.0 багцын дагалдах датаг хуваалцах боломжтой.

Багцад дагалдах эрх

Яриа

Бүх сүлжээндХЯЗГААРГҮЙ

Дата эрх

70GB

Сарын суурь хураамж

70’000₮
*НӨАТ орсон

Мессеж хязгааргүй Өдөрт бичих мессежний тоо 150

Онцлог, Давуу тал

 Дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Монголдоо хамгийн их Дата эрхтэй
 • Монголдоо үүрэн болон суурин холбооны бүх сүлжээнд хүссэнээрээ ярина
 • Монголдоо бүх сүлжээнд мессеж хязгааргүй бичнэ
 • Суурь хураамжид татвар тооцсон тул НӨАТ нэмэгдэхгүй
 • Төлбөр төлөх уян хатан боломжууд
 • Олон улсын яриа, мессеж, дата роумингийн үйлчилгээг сонгох боломжтой
 • 1 мин /50 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • 1 MB /6 ₮/
*НӨАТ орсон
ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ

Сурталчилгааны болон зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх зорилгоор өдөрт бичих мессежний тоо 150 байна.

Бусад сүлжээний ярианы зохистой хэрэглээний хязгаар 2000 минут байна. /МОНГОЛдоо 6.0 70К/

НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

Монголдоо үйлчилгээний хэрэглэгчид хүссэн нэмэлт дата багцаас сонголтоо хийж идэвхжүүлэх боломжтой.

Үйлчилгээний төрөл 2 GB 5 GB 10 GB Багц идэвхжүүлэх
МОНГОЛдоо 10 5'000₮ 10'000₮ 20'000₮ *123# дугаарт залган идэвхжүүлэх
МОНГОЛдоо 6.0 20
МОНГОЛдоо 6.0 30 2'500₮ 5'000₮ 10'000₮
МОНГОЛдоо 6.0 40
МОНГОЛдоо 6.0 70
МОНГОЛдоо 6.0 100

 • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
 • Багцыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхжинэ.
 • Хэрэглээ хийгээгүй дугаарт нэмэлт дата багцын төлбөр бодогдохгүй.

ДАТА ИДЭВХЖҮҮЛЭХ, ЦУЦЛАХ, ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ  

Идэвхжүүлэх үед илгээх утга Цуцлах үед илгээх утга Хэрэглээ шалгах Тусгай дугаар
2GB дата 2GB Off 2GB Data 123
5GB дата 5GB Off 5GB
10GB дата 10GB Off 10GB

DIGITAL БАГЦ

Дараа төлбөрт үйлчилгээ DIGITAL багцтай боллоо. Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй. DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.


Digital багц Үнэ Дата хэмжээ Application
Socialin’ 8000₮ 10GB Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Messenger,
WeChat, Viber, WhatsApp
Content 15000₮ 20GB SkyGO, Netflix, Twitch
Gaming 5000₮ Хязгааргүй PubG, Mobile Legend, Clash of Clans, Fortnite, Asphalt9
Music 5000₮ Хязгааргүй Deezer, Apple music, Soundcloud, Spotify, iTunes

Санамж

 • Өөрийн идэвхжүүлсэн Digital багцын аппликэйшнээс бусад аппликэйшнд хандахад дата эрхээс хасагдана
 • Digital багц нь аппликэйшн татах, шинэчлэлт \update\ хийх болон багцад хамаарахгүй аппликэйшний хандалтад үйлчлэхгүй
 • Digital багц сар бүр автоматаар идэвхэжнэ.

DIGITAL БАГЦ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ, ЦУЦЛАХ, ШАЛГАХ ЗААВАР

Digital багц Идэвхжүүлэх түлхүүр үг Цуцлах түлхүүр үг Хугацаа/Хэрэглээ шалгах түлхүүр үг Тусгай дугаар
Socialin’ Social Off social Data     123
Content Content Off content
Gaming Game Off game
Music Music Off music

DIGITAL БАГЦ ХЯЛБАР АРГААР ИДЭВХЖҮҮЛЭХ ЗААВАР


Нэмэлт багц

МОНГОЛдоо 6.0 багцын хэрэглэгчид нэмэлт багц авахдаа:
Багц Үнэ Хугацаа Түлхүүр үг Тусгай дугаар
Сүлжээндээ үнэгүй ярих 247 багц 5,000₮ Биллинг цикл ON 247 123
Анхааруулга:
*Нэмэлт багц нь биллинг циклээр идэвхжих ба сар бүрийн эхэнд автоматаар сунгагдана.
*Сарын аль ч өдөр идэвхжүүлсэн бүтэн төлбөр тооцогдоно.

Дата хуваалцах

МОНГОЛдоо 6.0 багцын хэрэглэгчид сарын дата эрхээ СКАЙтелийн дугаарт 3 удаа хуваалцах боломжтой. Дата эрхээ хуваалцахдаа:

Заавар Илгээх түлхүүр үг Тусгай дугаар
Дата үлдэгдэл шалгах Data 123
Дата хуваалцах Share 9XXXXXXX XXXMB/GB/

Санамж

 • Хуваалцах боломжит дата хэмжээ 100MB, 300MB, 500MB, 1GB, 2GB байна.
 • МОНГОЛдоо 6.0 багцын хэрэглэгч сард 3 хүртэл удаа дата шилжүүлэх буюу хүлээн авах боломжтой.
 • Хүлээн авсан датагаа 4G LTE болон 3G сүлжээнд сарын сүүлийн өдөр хүртэл ашиглана.
 • Таны хуваалцсан дата үйлчилгээний шимтгэл нь сарын төлбөр дээр нэмэгдэж тооцно.
 • Таны хуваалцсан дата тутмын үйлчилгээний шимтгэл 500₮ байна.
 • Зөвхөн МОНГОЛдоо 6.0 багцын дагалдах датаг хуваалцах боломжтой.

Багцад дагалдах эрх

Яриа

Бүх сүлжээндХЯЗГААРГҮЙ

Дата эрх

150GB

Сарын суурь хураамж

100’000₮
*НӨАТ орсон

Мессеж хязгааргүй Өдөрт бичих мессежний тоо 150

Онцлог, Давуу тал

 Дараа төлбөрт үйлчилгээг сонгох шалтгаан:

 • Монголдоо хамгийн их Дата эрхтэй
 • Монголдоо үүрэн болон суурин холбооны бүх сүлжээнд хүссэнээрээ ярина
 • Монголдоо бүх сүлжээнд мессеж хязгааргүй бичнэ
 • Суурь хураамжид татвар тооцсон тул НӨАТ нэмэгдэхгүй
 • Төлбөр төлөх уян хатан боломжууд
 • Олон улсын яриа, мессеж, дата роумингийн үйлчилгээг сонгох боломжтой
 • 1 мин /50 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • 1 MB /6 ₮/
*НӨАТ орсон
ШИНЭ ХЭРЭГЛЭГЧ БОЛОХ

Сурталчилгааны болон зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх зорилгоор өдөрт бичих мессежний тоо 150 байна.

Бусад сүлжээний ярианы зохистой хэрэглээний хязгаар 3000 минут байна. /МОНГОЛдоо 6.0 100К/

НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

Монголдоо үйлчилгээний хэрэглэгчид хүссэн нэмэлт дата багцаас сонголтоо хийж идэвхжүүлэх боломжтой.

Үйлчилгээний төрөл 2 GB 5 GB 10 GB Багц идэвхжүүлэх
МОНГОЛдоо 10 5'000₮ 10'000₮ 20'000₮ *123# дугаарт залган идэвхжүүлэх
МОНГОЛдоо 6.0 20
МОНГОЛдоо 6.0 30 2'500₮ 5'000₮ 10'000₮
МОНГОЛдоо 6.0 40
МОНГОЛдоо 6.0 70
МОНГОЛдоо 6.0 100

 • Дата багцын үнэд НӨАТ багтсан болно.
 • Багцыг идэвхжүүлэхэд дараагийн саруудад автоматаар идэвхжинэ.
 • Хэрэглээ хийгээгүй дугаарт нэмэлт дата багцын төлбөр бодогдохгүй.

ДАТА ИДЭВХЖҮҮЛЭХ, ЦУЦЛАХ, ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ  

Идэвхжүүлэх үед илгээх утга Цуцлах үед илгээх утга Хэрэглээ шалгах Тусгай дугаар
2GB дата 2GB Off 2GB Data 123
5GB дата 5GB Off 5GB
10GB дата 10GB Off 10GB

DIGITAL БАГЦ

Дараа төлбөрт үйлчилгээ DIGITAL багцтай боллоо. Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй. DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.


Digital багц Үнэ Дата хэмжээ Application
Socialin’ 8000₮ 10GB Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Messenger,
WeChat, Viber, WhatsApp
Content 15000₮ 20GB SkyGO, Netflix, Twitch
Gaming 5000₮ Хязгааргүй PubG, Mobile Legend, Clash of Clans, Fortnite, Asphalt9
Music 5000₮ Хязгааргүй Deezer, Apple music, Soundcloud, Spotify, iTunes

Санамж

 • Өөрийн идэвхжүүлсэн Digital багцын аппликэйшнээс бусад аппликэйшнд хандахад дата эрхээс хасагдана
 • Digital багц нь аппликэйшн татах, шинэчлэлт \update\ хийх болон багцад хамаарахгүй аппликэйшний хандалтад үйлчлэхгүй
 • Digital багц сар бүр автоматаар идэвхэжнэ.

DIGITAL БАГЦ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ, ЦУЦЛАХ, ШАЛГАХ ЗААВАР

Digital багц Идэвхжүүлэх түлхүүр үг Цуцлах түлхүүр үг Хугацаа/Хэрэглээ шалгах түлхүүр үг Тусгай дугаар
Socialin’ Social Off social Data     123
Content Content Off content
Gaming Game Off game
Music Music Off music

DIGITAL БАГЦ ХЯЛБАР АРГААР ИДЭВХЖҮҮЛЭХ ЗААВАР


Нэмэлт багц

МОНГОЛдоо 6.0 багцын хэрэглэгчид нэмэлт багц авахдаа:
Багц Үнэ Хугацаа Түлхүүр үг Тусгай дугаар
Сүлжээндээ үнэгүй ярих 247 багц 5,000₮ Биллинг цикл ON 247 123
Анхааруулга:
*Нэмэлт багц нь биллинг циклээр идэвхжих ба сар бүрийн эхэнд автоматаар сунгагдана.
*Сарын аль ч өдөр идэвхжүүлсэн бүтэн төлбөр тооцогдоно.

Дата хуваалцах

МОНГОЛдоо 6.0 багцын хэрэглэгчид сарын дата эрхээ СКАЙтелийн дугаарт 3 удаа хуваалцах боломжтой. Дата эрхээ хуваалцахдаа:

Заавар Илгээх түлхүүр үг Тусгай дугаар
Дата үлдэгдэл шалгах Data 123
Дата хуваалцах Share 9XXXXXXX XXXMB/GB/

Санамж

 • Хуваалцах боломжит дата хэмжээ 100MB, 300MB, 500MB, 1GB, 2GB байна.
 • МОНГОЛдоо 6.0 багцын хэрэглэгч сард 3 хүртэл удаа дата шилжүүлэх буюу хүлээн авах боломжтой.
 • Хүлээн авсан датагаа 4G LTE болон 3G сүлжээнд сарын сүүлийн өдөр хүртэл ашиглана.
 • Таны хуваалцсан дата үйлчилгээний шимтгэл нь сарын төлбөр дээр нэмэгдэж тооцно.
 • Таны хуваалцсан дата тутмын үйлчилгээний шимтгэл 500₮ байна.
 • Зөвхөн МОНГОЛдоо 6.0 багцын дагалдах датаг хуваалцах боломжтой.
Шинэ хэрэглэгч болох

Дараа төлбөрт үйлчилгээний шинэ хэрэглэгч болохын тулд өөрийн цахим үнэмлэхтэйгээ манай үйлчилгээний салбар дээр ирж, гэрээ байгуулах шаардлагатай.

Хэрхэн шинэ хэрэглэгч болох вэ?
 1. Дугаараа сонгож бүртгэлийн хураамж төлнө
 2. Багцаа сонгож БАРЬЦАА ТӨЛБӨР байршуулна
 3. Гэрээ байгуулан шинэ хэрэглэгч болно. (Гэрээг татах)
 4. Үйлчилгээний нөхцөлтэй танилцах (Үйлчилгээний нөхцөл татах)
Та өөрийн сонгосон дугааруудыг дараах багцуудаар авах боломжтой
Дугаарлалт 10,000 багц 20,000 багц 30,000 багц 40,000 багц 70,000 багц 100,000 багц
Үнэ цэнэтэй
9191, 9111
Үнэ цэнэтэй
9000, 9090
Энгийн

 • 9191, 9111, 9000, 9090 дугаарлалтаас бусад дугаарлалтыг МОНГОЛдоогийн бүх багцуудаар авах боломжтой.
ДУГААРЫН ҮНЭЛГЭЭ

Та ямар дугаар сонгохоос шалтгаалан харгалзах бүртгэлийн хураамж төлнө. www.skytel.mn/number/search -ээр орж дугаараа сонгох боломжтой.

Дугаарлалт Дугаарын ангилал Бүртгэлийн хураамж
ЭНГИЙН
9010-****
9011-****
9110-****
9610-****
9611-****
9009-****
+
Бусад энгийн дугаарлалт
Энгийн дугаар 10,000₮ 0₮
Азын дугаар 9х**-AABB
9x**-ABAB
9x**-ABBA
9x**-AAAB
9x**-BAAA
60,000₮
Алтан дугаар 9ВАА-9ВАА 300,000₮
9х**-АААА 500,000₮
ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ
9191-****
9111-****
9000-****
9090-****
Энгийн дугаар 9000-****
9090-****
50,000₮
Энгийн дугаар 9191-****
9111-****
50,000₮
Азын дугаар 9х**-ААВВ
9х**-АВАВ
9х**-АВВА
9х**-АААВ
9х**-ВААА
100,000₮
Алтан дугаар 9х**-ААAA
9ВАА-9ВАА
800,000₮

* 4G LTE үйлчилгээний датаг 21 аймагт ашиглах боломжтой.
БАРЬЦАА ТӨЛБӨР

Та өөрийн хэрэглэх багцаас хамааран дараах барьцааг байршуулна.

10,000 багц 20,000 багц 30,000 багц 40,000 багц 70,000 багц 100,000 багц
20,000₮ 30,000₮ 50,000₮

Барьцаа төлбөр нь үйлчилгээний төлбөрийн авлага үүсэх эрсдлээс сэргийлэх зорилготой.

Ярианы дэлгэрэнгүй жагсаалтаа хэрхэн авах вэ?

Ярианы дэлгэрэнгүй жагсаалт нь хувь хүний нууцад хамаарах мэдээлэл тул та Скайтел плаза салбарт хандан авах боломжтой.

Төлбөрөө хувааж төлж болох уу?

Төлбөр төлөх хугацаа хэтэрч таны үйлчилгээний эрх хаагдсан бол дугаараа нээлгэхийн тулд таны төлбөрийн үлдэгдэл 5,000 төгрөгөөс бага байх шаардлагатай. Хэрэв уг нөхцлийг хангаж байвал та төлбөрөө хуваан төлөх боломжтой.

Өмнөх сарын төлбөрөө яаж шалгах вэ?

Та 1510 дугаарт YYYYMM гэсэн мессеж илгээн өмнөх саруудынхаа төлбөрийг шалгах боломжтой. Жишээ нь: 201601 гэж илгээнэ.

Багцад дагалдах үйлчилгээний эрхээ хэрхэн шалгах вэ?

Та 1510 дугаарт “U” гэсэн мессежийг илгээн үндсэн үйлчилгээний багцад дагалдах хэрэглээний эрх болон тухайн сарын хэрэглээгээ шалгах боломжтой.

Сарын сүүлээр хэрэглэгч болоход суурь хураамж бүтэн бодогдох уу?

Таны шинэ хэрэглэгч болсон эхний сарын суурь хураамж хэдний өдөр хэрэглэгч болсноос хамааран сарын суурь хураамж дараах нөхцөлөөр тооцогдоно. сарын 1-10 өдөр: Багцад дагалдах эрх бүтнээр олгогдож суурь хураамж 100%, сарын 11-20 өдөр: Багцад дагалдах эрх бүтнээр олгогдож суурь хураамж 50%, сарын 21-30 өдөр: Багцад дагалдах эрх бүтнээр олгогдож суурь хураамж 30% тооцогдоно.

Дата хэрэглээгээ хэрхэн шалгах вэ?

123 дугаарт DATA гэж бичиж илгээн өөрийн дата хэрэглээ болон дата хуваалцсан дугааруудын дата хэрэглээг нэг дор шалгах боломжтой.

Дата хуваалцах дугаараа сар бүр шинээр нэмэх үү?

Сарын эхэнд хуваалцсан дугааруудын бүртгэл автоматаар устах тул сар бүр Data share үйлчилгээг шинээр идэвхжүүлэн дугаар нэмэх шаардлагатай. Мөн дата хуваалцах дугаарын жагсаалтаас дугаар хасах бол DEL гэж бичээд зай аваад ХАСАХ ДУГААРаа бичин 123 дугаарт илгээнэ үү.

Жишээ нь: DEL 9XXXXXXX

Дугаар хасахад үлдэгдэл дата эрх хамт устахыг анхаарна уу.