Асуулт Хариулт

Урьдчилсан төлбөрт хэрэглэгч

1. Хоёр өөр төрлийн хоногтой картаар дансаа цэнэглэхэд ярианы тариф яаж өөрчлөгдөх вэ?

2. Хамгийн сүүлд цэнэглэсэн хоногтой картын үйлчилгээний хугацаа дуусахад тариф өөрчлөгдөх үү?

3. 6000₮/90 хоногтой картаар Skyphone үйлчилгээний хэрэглэгч цэнэглэх боломжтой юу?

4. Дугаараа ашиглаагүй хэдий хугацаанд дугаараа сэргээх боломжтой вэ?

5. Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчийн эзэмших эрхийг хэрхэн шилжүүлэх вэ?

Хэрэглэгч өөрийн биеэр иргэний үнэмлэх, шилжүүлэн өгөх гэж буй хэрэглэгч түүний иргэний үнэмлэхийн хамт салбарт хандан шилжүүлэх боломжтой. Эзэмших эрх шилжүүлэхтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг 1800-1510 дугаарт залгаж эсвэл үйлчилгээний салбарт хандан авах боломжтой.

Дараа төлбөрт үйлчилгээ

1. Дата багц яаж идэвхжүүлэх вэ?

Дараа төлбөрт хэрэглэгч дата багц идэвхжүүлэхдээ 149149 дугаарт мессэж илгээн идэвхжүүлэх боломжтой. Идэвхжүүлсэн багцын төлбөр сарын үйлчилгээний төлбөр дээр тооцогдоно. Дата үйлчилгээний талаар дэлгэрэнгүйг Дата багц хуудаснаас авна уу.

2. Ярианы дэлгэрэнгүй жагсаалтаа хэрхэн авах вэ?

Ярианы дэлгэрэнгүй жагсаалт нь хувь хүний нууцад хамаарах мэдээлэл тул та өөрийн цахим үнэмлэхтэйгээ өөрт ойрхон байрлах үйлчилгээний салбарт хандан авах боломжтой.

3. Төлбөрөө хувааж төлж болох уу?

Төлбөр төлөх хугацаа хэтэрч таны үйлчилгээний эрх хаагдсан бол дугаараа нээлгэхийн тулд таны төлбөрийн үлдэгдэл 5,000 төгрөгөөс бага байх шаардлагатай. Хэрэв уг нөхцлийг хангаж байвал та төлбөрөө хуваан төлөх боломжтой.

4. Өмнөх сарын төлбөрөө яаж шалгах вэ?

Та 1510 дугаарт YYYYMM гэсэн мессэж илгээн өмнөх саруудынхаа төлбөрийг шалгах боломжтой. Жишээ нь: 201601 гэж илгээнэ.

5. Багцад дагалдах үйлчилгээний эрхээ хэрхэн шалгах вэ?

Та 1510 дугаарт “U” гэсэн мессэжийг илгээн үндсэн үйлчилгээний багцад дагалдах хэрэглээний эрх болон тухайн сарын хэрэглээгээ шалгах боломжтой.

6. Сарын сүүлээр хэрэглэгч болоход суурь хураамж бүтэн бодогдох уу?

Таны шинэ хэрэглэгч болсон эхний сарын суурь хураамж хэдний өдөр хэрэглэгч болсноос хамааран сарын суурь хураамж дараах нөхцлөөр тооцогдоно. сарын 1-10 өдөр: Багцад дагалдах эрх бүтнээр олгогдож суурь хураамж 100%, сарын 11-20 өдөр: Багцад дагалдах эрх бүтнээр олгогдож суурь хураамж 50%, сарын 21-30 өдөр: Багцад дагалдах эрх бүтнээр олгогдож суурь хураамж 30% тооцогдоно.

Дата үйлчилгээ

1. 100 MB-ээр юу хийж болох вэ?

 • 5,000 ширхэг энгийн и-мэйл явуулахад = 100 MB
 • 3 цагийн турш MP3 хөгжим сонсоход = 100 MB
 • 6 цагийн туршвэб хуудсаар аялахад = 100 MB
 • 290 ширхэг пост фэйсбүүкдээ оруулахад = 100 MB
 • 50 минутийн турш энгийн видео бичлэг үзэхэд = 100 MB
 • 25 ширхэг тоглоом, дууны аппликейшн татахад = 100 MB

2. 1 GB-ээр юу хийж болох вэ?

 • 100 ширхэг и-мэйл бичнэ
 • 9 цагийн турш MP3 хөгжим сонсоно
 • 6 цагийн турш вэб хуудсаар aялна
 • 5 цагийн турш видео бичлэг үзнэ
 • 100 ширхэг пост фэйсбүүктээ оруулна.