Танилцуулга

Танд өндөр хурдны интернэт, суурин утас, IPTV, үүрэн холбоо хосолсон хамгийн хэмнэлттэй дөрөвлөсөн цогц шийдэл “ХАМТДАА” хөтөлбөрийг танилцуулж байна.

ХАМТДАА хөтөлбөрийн давуу тал

 • СКАЙмедиа гуравласан үйлчилгээний төлбөр 50% хөнгөлөгдөнө.
 • Интернэт хурд х2 нэмэгдэнэ.
 • Гэр бүлийн гишүүдийн дараа төлбөрт дугаарын сарын суурь хураамж 50% хөнгөлөгдөнө.
 • Сар бүр нэгж, датаны урамшуулалтай урьдчилсан төлбөрт хүүхдийн дугаар үнэгүй.
 • ХАМТДАА шинэ кино цэс үнэгүй.

ХАМТДАА БАГЦ – 60,000₮

Бүхнийг багтаасан СКАЙмедиа гуравласан үйлчилгээний 40,000₮-ийн багцын сарын суурь хураамжийг 50% хөнгөлүүлж, 4mbps хурдтай интернэт ашиглан, сар бүр холливудын 10 шинэ кино үзэхийг хүсвэл та ХАМТДАА багцыг сонгоорой.
ХАМТДАА багцад нэгдэхийн тулд дараа төлбөрт “Монголдоо 40” багцын дугаарыг админ дугаараар бүртгүүлнэ. Ингэснээр СКАЙмедиа гуравласан үйлчилгээний суурь хураамж 40,000₮-өөс 50% хөнгөлөгдөж 20,000₮-өөр тооцогдох бөгөөд ХАМТДАА багцын сарын нийт суурь хураамж 60,000₮ болно. Гишүүн дугаарт дараа төлбөрт МОНГОЛдоо багцын болон урьдчилсан төлбөрт дугаар бүртгүүлэх боломжтой.

Админ дугаар Гишүүн дараа төлбөрт дугаар Гишүүн урьдчилсан төлбөрт дугаар
Үүрэн холбооны үйлчилгээ Дараа төлбөрт МОНГОЛдоо 40 багц
Сарын суурь хураамж 40,000₮
Дараа төлбөрт МОНГОЛдоо багц*
Сарын суурь хураамж 50% хөнгөлнө
Сар бүр: 5000 бонус нэгж +
500MB дата эрх
Дугаарын үнэ 0₮
Гуравласан үйлчилгээ 50% хөнгөлснөөр -> Сарын суурь хураамж 20,000₮
 • МОНГОЛдоо 20 багцаас дээш багцын дугаар байна.
 • Нийтдээ 3 хүртэл дугаар гишүүнээр бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд 2 хүртэл урьдчилсан төлбөрт дугаар байж болно.

ХАМТДАА - PREMIUM БАГЦ 100,000₮

Дараа төлбөрт МОНГОЛдоо 100 багцын дугаарын сарын суурь хураамжийг 50% хөнгөлүүлэхийн зэрэгцээ, СКАЙмедиа гуравласан үйлчилгээний бүх хэрэглээг хөнгөлөлттэй үнээр хязгааргүй ашиглахыг хүсвэл та PREMIUM багцад нэгдээрэй.
Бүх хэрэглээ хязгааргүй PREMIUM багцад нэгдэхийн тулд дараа төлбөрт МОНГОЛдоо 100 багцын дугаарыг админ дугаараар бүртгүүлэх бөгөөд дугаарын сарын суурь хураамж 50,000₮ болж, мөн СКАЙмедиа гуравласан багцын үнийг 80,000₮-өөс 50,000₮ болгон хөнгөлснөөр та хэрэглээний хязгааргүй PREMIUM багцыг сарын 100,000₮-өөр ашиглах боломжтой. Гишүүн дугаарт дараа төлбөрт МОНГОЛдоо багцын болон урьдчилсан төлбөрт дугаар бүртгүүлэх боломжтой. PREMIUM багцын интернэт хурд 5mbps-аас 6mbps болж нэмэгдэнэ.

Админ дугаар Гишүүн дараа төлбөрт дугаар Гишүүн урьдчилсан төлбөрт дугаар
Үүрэн холбооны үйлчилгээ Бүх хэрэглээ хязгааргүй дараа төлбөрт
МОНГОЛдоо 100 багц
50% хөнгөлснөөр сарын суурь хураамж 50,000₮
Дараа төлбөрт МОНГОЛдоо багц*
Сарын суурь хураамж 50% хөнгөлнө
Сар бүр: 5000 бонус нэгж +
500MB дата эрх
Дугаарын үнэ 0₮
Гуравласан үйлчилгээ Гуравласан 76000₮ багц + Хамтдаа 4000₮ кино цэс
Сарын суурь хураамж 50,000₮
 • МОНГОЛдоо 20 багцаас дээш багцын дугаар байна.
 • Нийтдээ 3 хүртэл дугаар гишүүнээр бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд 2 хүртэл урьдчилсан төлбөрт дугаар байж болно.

"ХАМТДАА" ХӨТӨЛБӨРТ БҮРТГҮҮЛЭХ ЗААВАР

Та СКАЙтелийн үндсэн салбарт очин гэрээ байгуулснаар “ХАМТДАА” хөтөлбөрт бүртгүүлэх бөгөөд СКАЙтелийн дугаараасаа мессеж илгээн 3 хүртэл СКАЙтелийн дараа төлбөрт болон урьдчилсан төлбөрт дугаарыг "ХАМТДАА" хөтөлбөрийн гишүүн дугаараар бүртгэх боломжтой.

Тусгай дугаар Түлхүүр үг
Гишүүн нэмэх 555 +ДУГААР
Гишүүн хасах -ДУГААР
Урамшууллын үлдэгдэл шалгах BONUS
Гишүүн дугааруудаа шалгах ALL
Төлбөрийн мэдээлэл шалгах BILL

САНАМЖ

 • ХАМТДАА хөтөлбөрийн 12 сарын гэрээ байгуулна.
 • Нэг гэр бүлд 4 хүртэл дугаар бүртгүүлэх боломжтой /админ + 3 гишүүн/
 • Урьдчилсан төлбөрт 2 хүртэл дугаар бүртгүүлэх боломжтой.
 • Админ дугаар идэвхтэй байх үед гишүүн дугааруудад хөнгөлөлт урамшуулал орно.
 • Админ дугаарын төлбөр Скаймедиа төлбөр нэг төлбөрийн нэхэмжлэлээр бодогдоно.
 • Админ дугаар идэвхгүй байгаа тохиолдолд гишүүн дугааруудын төлбөр бүтэн бодогдоно.