ТӨРИЙН ХОЛБООНЫ СОЁМБО ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Төрийн албан хаагчдад зориулсан 92ХХ дугаарлалт бүхий урьдчилсан болон дараа төлбөрт СОЁМБО үйлчилгээтэй танилцана уу.

СОЁМБО ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Төрийн албан хаагчдад зориулсан СОЁМБО дараа төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид сүлжээндээ хязгааргүй ярьж, бүх сүлжээнд хязгааргүй мессеж бичих боломжтойгоос гадна хамгийн их дата эрхтэй гэдгээрээ онцлог юм.

СОЁМБО ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ СОНГОХ ШАЛТГААН

 • Төрийн холбоо, СКАЙтелийн сүлжээнд хязгааргүй ярих боломжтой
 • Хамгийн их дата эрхтэй
 • Бүх сүлжээнд хязгааргүй мессеж бичнэ
 • 4G LTE өндөр хурдны интернет ашиглах боломжтой
 • Ярианы эрхийн үлдэгдэл дараагийн 1 сард шилжинэ
 • 92ХХ дугаарлалтыг зөвхөн төрийн албан хаагчдад олгоно
 • 1 мин /50 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • 1MB /6₮/
*НӨАТ орсон

ХЭРЭГЛЭЭ ШАЛГАХ ЗААВАР

DIGITAL БАГЦ

Дараа төлбөрт үйлчилгээ DIGITAL багцтай боллоо. Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй. DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.


Digital багц Үнэ Дата хэмжээ Application
Socialin’ 8000₮ 10GB Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Messenger,
WeChat, Viber, WhatsApp
Content 15000₮ 20GB SkyGO, Netflix, Twitch
Gaming 5000₮ Хязгааргүй PubG, Mobile Legend, Clash of Clans, Fortnite, Asphalt9
Music 5000₮ Хязгааргүй Deezer, Apple music, Soundcloud, Spotify, iTunes

Санамж

 • Өөрийн идэвхжүүлсэн Digital багцын аппликэйшнээс бусад аппликэйшнд хандахад дата эрхээс хасагдана
 • Digital багц нь аппликэйшн татах, шинэчлэлт \update\ хийх болон багцад хамаарахгүй аппликэйшний хандалтад үйлчлэхгүй
 • Digital багц сар бүр автоматаар идэвхэжнэ.

DIGITAL БАГЦ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ, ЦУЦЛАХ, ШАЛГАХ ЗААВАР

Digital багц Идэвхжүүлэх түлхүүр үг Цуцлах түлхүүр үг Хугацаа/Хэрэглээ шалгах түлхүүр үг Тусгай дугаар
Socialin’ Social Off social Data     123
Content Content Off content
Gaming Game Off game
Music Music Off music

DIGITAL БАГЦ ХЯЛБАР АРГААР ИДЭВХЖҮҮЛЭХ ЗААВАР

СОЁМБО УРЬДЧИЛСАН ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Төрийн албан хаагчдад зориулсан СОЁМБО урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид сүлжээндээ хязгааргүй ярих боломжтой. Та 92ХХ дугаарлалтаас сонголтоо хийж хэмнэлт, урамшуулалтай үйлчилгээнд нэгдээрэй.

СОЁМБО УРЬДЧИЛСАН ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ СОНГОХ ШАЛТГААН

 • Төрийн холбоо, СКАЙтелийн сүлжээнд хязгааргүй ярих боломжтой
 • 4G LTE өндөр хурдны интернет ашиглах боломжтой
 • Хоногтой цэнэглэгч картад дата дагалдана
 • 92ХХ дугаарлалтыг зөвхөн төрийн албан хаагчдад олгоно
 • 1 мин /50 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • 1MB /6₮/
*НӨАТ орсон
Дугаарлалт Үнэ Нэгж Үйлчилгээний хоног Дагалдах эрх
92-0XХХХХ
92-3ХХХХХ
5,000₮ 500 нэгж 30 хоног 1GB дата
50,000₮ 6000 нэгж 365 хоног 12 сарын турш сар бүр 1GB дата

Цэнэглэгч карт

ХОНОГТОЙ ХОНОГ НЭГЖ ДАТА
5,000₮ 30 5,000 нэгж 1GB
10,000₮ 30 10,000 нэгж 2GB
15,000₮ 60 15,000 нэгж 3GB
ХОНОГГҮЙ НЭГЖ
1,000₮ 1,000 нэгж
2,000₮ 2,000 нэгж
3,000₮ 3,000 нэгж
6,000₮ 6,000 нэгж
50,000₮ 50,000 нэгж
90,000₮ 90,000 нэгж

СОЁМБО УРЬДЧИЛСАН ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

ЭНТЕРТАЙНМЕНТ БАГЦУУД
Багцын хэмжээ Багцад дагалдах аппликэйшнүүд Хоног Үнэ Түлхүүр үг Тусгай дугаар
Gaming PUBG
Mobile legend
Clash of clans
Fortnite
Asphalt 9
24 цаг 1500₮ Game 1123
7 хоног 5000₮ Game 7
Social Facebook
Instagram
Tik Tok
24 цаг 1500₮ Social 1
30 хоног 5000₮ Social 30
YouTube YouTube 24 цаг 3000₮ Youtube
Chat Messenger
Wechat
WhatsApp
Kakao
Viber
24 цаг 1500₮ Chat 1
7 хоног 5000₮ Chat 7
Music Apple music
Soundcloud
Spotify
Deezer
Itunes
24 цаг 1500₮ Music 1
30 хоног 5000₮ Music 30
Content SkyGO
Netflix
Twitch
24 цаг 3000₮ Content 1
30 хоног 15000₮ Content 30

Анхааруулга:

 • Зөвхөн багцад дагалдах аппликейшнүүдэд хамаарна.
 • Багцад дагалдах аппликейшнийг татах, update хийхэд нэгж унахыг анхаарна уу.

ХОНОГ БАГАТАЙ ДАТА БАГЦУУД

Үнэ Хугацаа Хэмжээ Түлхүүр үг Тусгай дугаар
1,500₮ 24 цаг 1GB L1 123
2,000₮ 2 хоног 1GB + 247 үйлчилгээ 2
2,000₮ 7 хоног 20GB /шөнийн 02:00 – 08:00/ L 20GB
5,000₮ 5 хоног 4GB S 4GB
10,000₮ 10 хоног 10GB L 10GB

ХОНОГ ИХТЭЙ ДАТА БАГЦУУД

Үнэ Хугацаа Хэмжээ Түлхүүр үг Тусгай дугаар
10,000₮ 30 хоног 4GB L 4GB 123
25,000₮ 30 хоног 15GB L 15GB
50,000₮ 30 хоног 50GB L 50GB

Анхааруулга:

 • Багцын дата эрх дагалдах хоногт хүчинтэй.
 • Дата багц нь хэрэглэгчийн байршлаас хамааран 3G болон 4G LTE сүлжээнд ажиллана.
 • Дата багцын хэрэглээний 90%, 100% сануулах мессеж илгээгдэнэ.

ХЭРЭГЛЭЭ БОЛОН ДАТА ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ ЗААВАРТӨРИЙН ХОЛБООНЫ СОЁМБО ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАХ БОЛОМЖТОЙ БАЙГУУЛЛАГА

 • Төрийн байгууллагууд

АНХААРАХ: Шинэ хэрэглэгч болохын тулд таны ажиллаж буй албан байгууллага СКАЙтел компанитай гэрээ хийсэн байх шаардлагатай. Тус шаардлагыг хангасан тохиолдолд албан байгууллагын тодорхойлолт авч ирнэ.