ТӨРИЙН ХОЛБООНЫ СОЁМБО ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Төрийн албан хаагчдад зориулсан 92ХХ дугаарлалт бүхий урьдчилсан болон дараа төлбөрт СОЁМБО үйлчилгээтэй танилцана уу.

СОЁМБО ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Төрийн холбооны СОЁМБО дараа төлбөрт үйлчилгээний шинэ дугаараа БАРЬЦАА ТӨЛБӨРГҮЙ, ХОЛБОЛТЫН ХУРААМЖГҮЙ сонгон авч бүтэн жилийн турш сар бүр 21GB дата эрх бэлгэнд аваарай.

СОЁМБО ДАРАА ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ СОНГОХ ШАЛТГААН

 • Төрийн холбоо, СКАЙтелийн сүлжээнд хязгааргүй ярих боломжтой
 • Хамгийн их дата эрхтэй
 • Бүх сүлжээнд хязгааргүй мессеж бичнэ
 • 4G LTE өндөр хурдны интернет ашиглах боломжтой
 • Ярианы эрхийн үлдэгдэл дараагийн 1 сард шилжинэ
 • 92ХХ дугаарлалтыг зөвхөн төрийн албан хаагчдад олгоно
 • 1 мин /50 ₮/
 • 1 мессеж /20 ₮/
 • 1MB /6 ₮/
*НӨАТ орсон

Шинэ дугаар

Дугаарлалт Бүртгэлийн хураамж Барьцаа
92-9XХХХХ
92-0ХХХХХ
0₮ 0₮


Багцад дагалдах эрх

Сарын суурь хураамж

10’000₮

Яриа

Сүлжээндээ хязгааргүй

Бусад сүлжээнд 250 мин

Дата эрх

1 GB

Мессеж хязгааргүй

*Өдөрт бичих мессежний тоо 150

*Зохисгүй хэрэглээнээс сэргийлэх хязгаартай

ХЭРЭГЛЭЭ ШАЛГАХ ЗААВАР

НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

Үйлчилгээний төрөл 2 GB 5 GB 10 GB Багц идэвхжүүлэх
СОЁМБО 10 5'000₮ 10'000₮ 20'000₮ *123# залган илүү хялбараар идэвхжүүлээрэй
СОЁМБО 20
СОЁМБО 30 2'500₮ 5'000₮ 10'000₮
СОЁМБО 40

ДИЖИТАЛ БАГЦ

Дараа төлбөрт үйлчилгээ DIGITAL багцтай боллоо. Багцад дагалдах аппликэйшнд хандаж байгаа тохиолдолд хурдны хязгааргүй, хүссэнээрээ ашиглах бөгөөд таны үндсэн датанаас хасагдахгүй. DIGITAL багцаас өөрийн хэрэглээ, сонирхолд тааруулан сонгох боломжтой бөгөөд дөрвөн төрлийн багцаа зэрэг идэвхжүүлж болно.


DATA БАГЦ ҮНЭ АППЛИКЭЙШН ДАТА ХЭМЖЭЭ
SOCIALIN’ 8000₮ Facebook, Instagram, Tik Tok, Twitter, Messenger,
WeChat, Viber, WhatsApp
10GB
CONTENT 15000₮ SkyGO, Netflix, Twitch 20GB
GAMING 5000₮ PubG, Mobile Legend, Clash of Clans, Fortnite, Ashalt9
MUSIC 5000₮ Deezer, Apple music, Soundcloud, Spotify, iTunes
*123# залган илүү хялбараар идэвхжүүлээрэй

Санамж

 • Өөрийн идэвхжүүлсэн Digital багцын аппликэйшнээс бусад аппликэйшнд хандахад дата эрхээс хасагдана
 • Digital багц нь аппликэйшн татах, шинэчлэлт \update\ хийх болон багцад хамаарахгүй аппликэйшний хандалтад үйлчлэхгүй
 • Digital багц сар бүр автоматаар идэвхэжнэ.

DIGITAL БАГЦ ИДЭВХЖҮҮЛЭХ, ЦУЦЛАХ, ШАЛГАХ ЗААВАР

Digital багц Идэвхжүүлэх түлхүүр үг Цуцлах түлхүүр үг Хугацаа/Хэрэглээ шалгах түлхүүр үг Тусгай дугаар
Socialin’ Social Off social Data     123
Content Content Off content
Gaming Game Off game
Music Music Off music

DIGITAL БАГЦ ХЯЛБАР АРГААР ИДЭВХЖҮҮЛЭХ ЗААВАР

ДАТА ХУВААЛЦАХ

СОёмбо үйлчилгээний хэрэглэгчид сарын дата эрхээ СКАЙтелийн дугаарт 3 удаа хуваалцах боломжтой.

ЗААВАР ИЛГЭЭХ ТҮЛХҮҮР ҮГ ТУСГАЙ ДУГААР
ДАТА ХУВААЛЦАХ SHARE 9XXXXXXX XXXMB/GB/ 123

 • Хуваалцах боломжит хэмжээ 100MB, 300MB, 500MB, 800MB, 1GB, 2GB байна.
 • Соёмбо үйлчилгээний хэрэглэгч сард 3 хүртэл удаа дата шилжүүлэх, хүлээн авах боломжтой.
 • Таны хуваалцсан дата тутмын үйлчилгээний шимтгэл 500₮ байна.
 • Зөвхөн СОЁМБО багцын дагалдах датаг хуваалцах боломжтой.

СОЁМБО УРЬДЧИЛСАН ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Төрийн албан хаагчдад зориулсан СОЁМБО урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний хэрэглэгчид Төрийн холбоо болон СКАЙтелийн сүлжээндээ хязгааргүй яриа болон мессеж бичих эрхтэй дугаарлалтаас сонголтоо хийж хэрэглээний хэмнэлтийг мэдрээрэй.

СОЁМБО УРЬДЧИЛСАН ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ СОНГОХ ШАЛТГААН

 • Төрийн холбоо, СКАЙтелийн сүлжээнд хязгааргүй ярих боломжтой


Цэнэглэгч карт

Та 5,000₮ болон түүнээс дээш үнийн дүнтэй цэнэглэгч картаар цэнэглээд үндсэн нөхцөлүүдээс гадна 21GB дата болон 10,000 бонус нэгжийн урамшууллаас өөрийн хэрэглээнд тохируулан сонгох боломжтой.
КАРТЫН ТӨРӨЛ ХОНОГ НЭГЖ ДАТА УРАМШУУЛАЛ* /сонголтоор/
2,000₮ - 2,000 нэгж - 1GB /24 цаг/
3,000₮ - 3,000 нэгж -
5,000₮ 30 5,000 нэгж 1GB Mobile 6GB +
SkyGO 15GB
/5 хоног/
10,000 бонус нэгж
6,000₮ - 6,000 нэгж -
10,000₮ 30 10,000 нэгж 2GB
15,000₮ 60 15,000 нэгж 3GB

*5 хоногт урамшууллаа идэвхжүүлэн, 5 хоногт ашиглана

СОЁМБО УРЬДЧИЛСАН ТӨЛБӨРТ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ НЭМЭЛТ ДАТА БАГЦ

ЭНТЕРТАЙНМЕНТ БАГЦУУД
Багцын хэмжээ Багцад дагалдах аппликэйшнүүд Хоног Үнэ Түлхүүр үг Тусгай дугаар
Gaming PUBG
Mobile legend
Clash of clans
Fortnite
Asphalt 9
24 цаг 1500₮ Game 1123
7 хоног 5000₮ Game 7
Social Facebook
Instagram
Tik Tok
24 цаг 1500₮ Social 1
30 хоног 5000₮ Social 30
YouTube YouTube 24 цаг 3000₮ Youtube
Chat Messenger
Wechat
WhatsApp
Kakao
Viber
24 цаг 1500₮ Chat 1
7 хоног 5000₮ Chat 7
Music Apple music
Soundcloud
Spotify
Deezer
Itunes
24 цаг 1500₮ Music 1
30 хоног 5000₮ Music 30
Content SkyGO
Netflix
Twitch
24 цаг 3000₮ Content 1
30 хоног 15000₮ Content 30

Анхааруулга:

 • Зөвхөн багцад дагалдах аппликейшнүүдэд хамаарна.
 • Багцад дагалдах аппликейшнийг татах, update хийхэд нэгж унахыг анхаарна уу.

ХОНОГ БАГАТАЙ ДАТА БАГЦУУД

Үнэ Хугацаа Хэмжээ Түлхүүр үг Тусгай дугаар
1,500₮ 24 цаг 1GB L1 123
2,000₮ 2 хоног 1GB + 247 үйлчилгээ 2
2,000₮ 7 хоног 20GB /шөнийн 02:00 – 08:00/ L 20GB
5,000₮ 5 хоног 4GB S 4GB
10,000₮ 10 хоног 10GB L 10GB

50GB ХҮРТЭЛХ ДАТА БАГЦАА ТАЛ ҮНЭЭР НЬ АВААРАЙ

Хэрэглэгч танд 30 хоногийн турш ашиглах дата багцаа тал үнээр нь идэвхжүүлэн авах урамшууллыг хүргэж байна.

Үнэ Урамшуулалтай үнэ Хугацаа Хэмжээ Түлхүүр үг Тусгай дугаар
10,000₮ 5,000₮ 30 хоног 4GB L 4GB 123
25,000₮ 12,500₮ 30 хоног 15GB L 15GB
50,000₮ 25,000₮ 30 хоног 50GB L 50GB
*123# залган илүү хялбараар идэвхжүүлээрэй

Анхааруулга:

 • Багцын дата эрх дагалдах хоногт хүчинтэй.
 • Дата багц нь хэрэглэгчийн байршлаас хамааран 3G болон 4G LTE сүлжээнд ажиллана.
 • Дата багцын хэрэглээний 90%, 100% сануулах мессеж илгээгдэнэ.

ХЭРЭГЛЭЭ БОЛОН ДАТА ҮЛДЭГДЭЛ ШАЛГАХ ЗААВАРТӨРИЙН ХОЛБООНЫ СОЁМБО ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХАМРАГДАХ БОЛОМЖТОЙ БАЙГУУЛЛАГА

 • Төрийн байгууллагууд

АНХААРАХ: Шинэ хэрэглэгч болохын тулд таны ажиллаж буй албан байгууллага СКАЙтел компанитай гэрээ хийсэн байх шаардлагатай. Тус шаардлагыг хангасан тохиолдолд албан байгууллагын тодорхойлолт авч ирнэ.