Тендер, сонгон шалгаруулалт

hr logo

ДААТГАЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ТЕНДЕРИЙН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН УРИЛГА ( 2020.04.10 хүртэл )

Огноо: 2019 оны 3-р сарын 2-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: “Даатгалын үйлчилгээ” үзүүлэх гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах

Тендер шалгаруулалтын дугаар: SK 01/2020

“Скайтел” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “Даатгалын үйлчилгээ” үзүүлэх аж ахуйн нэгж, байгууллагыг сонгох шалгаруулалтанд санал ирүүлэхийг хүсэж байна. Захиалагч нь сонгогдсон аж ахуйн нэгж, байгууллагатай худалдан авах гэрээ байгуулж хамтарч ажиллана.
Тендерийг зарлагдсан өдрөөс хойш календарийн 21 хоногийн дотор хүлээн авна.

Тендерийг 2020 оны 04-р сарын 10-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү.

Сонирхсон этгээд нь тендерт оролцох хүсэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан тоот болон Худалдаа хөгжлийн банкны 499127337 тоот дансанд 30’000 төгрөгийг тушаасан баримтын хамт доорх хаягаар ирж тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг авна уу.


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9111-4346
Веб хаяг: www.skytel.mn

ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА ( 2020.07.03 хүртэл )

Огноо: 2020 оны 06-р сарын 15-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Үүрэн холбооны сүлжээний тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалт гүйцэтгэх

Тендер шалгаруулалтын дугаар: SK 02/2020

“Скайтел” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “Үүрэн холбооны сүлжээний тоног төхөөрөмж угсралт суурилуулалт гүйцэтгэх” туслан гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтанд санал ирүүлэхийг хүсч байна. Захиалагч нь сонгогдсон туслан гүйцэтгэгчтэй нэг жилийн хугацаатай үндсэн гэрээ байгуулж, ажил гүйцэтгүүлэх шаардлага гарсан тухай бүрт техникийн даалгавраар санал авч хамтарч ажиллана.
Тендерийг тендер зарлагдсан өдрөөс хойш календарийн 18 хоногийн дотор хүлээн авна.

Тендерийг 2020 оны 07-р сарын 03-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү.

Сонирхсон этгээд нь тендерт оролцох хүсэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан тоот болон Худалдаа хөгжлийн банкны 499127337 тоот дансанд 30’000 төгрөгийг тушаасан баримтын хамт доорх хаягаар ирж тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг авна уу.


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9111-4346

ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА ( 2020.08.12 хүртэл )

Огноо: 2020 оны 07-р сарын 29-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх

Тендер шалгаруулалтын дугаар: SK 03/2020

“Скайтел” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх” туслан гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтанд санал ирүүлэхийг хүсч байна. Захиалагч нь сонгогдсон аж ахуйн нэгж, байгууллагатай харуул хамгаалалтын гэрээ байгуулж хамтарч ажиллана

Тендерийг 2020 оны 08-р сарын 12-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү.

Сонирхсон этгээд нь тендерт оролцох хүсэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан тоотын хамт доорх хаягаар ирж тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг авна уу.


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9111-4346

БАЙГУУЛЛАГЫН ВЭБ САЙТ БОЛОН МОБАЙЛ АППЛИКЭЙШН ШИНЭЧЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА ( 2020.08.21 хүртэл )

Огноо: 2020 оны 08-р сарын 12-ны өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Вэб сайт болон мобайл аппликэйшн шинэчлэх үйлчилгээ үзүүлэх

“Скайтел” ХХК нь “Вэб сайт болон мобайл аппликэйшн шинэчлэх үйлчилгээ үзүүлэх” сонгон шалгаруулалтанд санал ирүүлэхийг урьж байна. Захиалагч нь сонгогдсон аж ахуйн нэгж, байгууллагатай үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулж хамтарч ажиллана.

Сонирхсон аж ахуйн нэгж байгууллага сонгон шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтээ Bulgan.b@skytel.mn хаяг руу илгээж сонгон шалгаруулалтын баримт бичиг болон бусад мэдээллийг авна уу.

Сонгон шалгаруулалтанд оруулах материалыг 2020 оны 08-р сарын 21-ний өдрийн 17:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү.

Сонирхсон этгээд нь тендерт оролцох хүсэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан тоотын хамт доорх хаягаар ирж тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг авна уу.


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9111-4346

БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООД ЗАСЛЫН АЖЛЫГ ГҮЙЦЭТГЭХ ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ( 2021.03.23 хүртэл )

Огноо:2021 оны 03-р сарын 18-ны өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Байгууллагын дотоод заслын ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулах

“Скайтел” ХХК нь эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг “Байгууллагын дотоод заслын ажлыг гүйцэтгэх гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулах ” сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна. Захиалагч нь сонгогдсон ажил гүйцэтгэгчидтэй гэрээ байгуулан хамтран ажиллана.

Сонгон шалгаруулалтын бүрдүүлэх материал:

 • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, танилцуулга
 • Сонгон шалгаруулалтанд оролцох тухай албан бичиг
 • Үнийн санал (Хавсралт 1-т заасан ажлын жагсаалтын дагуу)
 • Ижил төстэй ажил гүйцэтгэж байсан ажлын туршлага

Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь дараах сонгон шалгаруулалтын материалыг бүрдүүлж, PDF форматаар bulgan.b@skytel.mn майл хаяг руу 2021 оны 03-р сарын 23-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө илгээнэ үү.


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9111-4346

Хавсралт №1

Скайтел плаза төвийн 1 дүгээр давхрын 00-н өрөөний засвар

1. Хийх ажлын даалгавар

1.1     Таазны онгорхой, ус гоожсон хэсгийг кнап түрхэн засаж, замаск эмульс хийж засварлана. Мөн шаардлагатай хэсэгт лүк хийнэ.

1.2     Хананы плита өнгөлж, зарим онгорхой хэсгийг ижил өнгийн плитагаар нөхөн, хуучин чигжээсийг шинэчлэн засварлана. Мөн шаардлагатай хэсэгт лүк хийнэ.

1.3     Эр, эм 00-н хуучин кабиныг шинэчлэн солино.

1.4     Хуучин гэрлүүдийг авч нүхнүүдийг бөглөн, шинээр 30*30 лэд гэрэл 6ш хийж шинэчлэн солино. Гэрэлнүүдийн цахилгааны утсыг шинэчлэн солино.

1.5     Хуучин розетка, унтраалга шинэчлэн сольж, шинээр розетка унтраалга хийх.

1.6     Эвдэрсэн агааржуулагч, сэнсийг авч шинээр агааржуулагч хийж хоолой холбох. Гэрэл болон агааржуулагчийн унтраалга нэг коробканд тус тусдаа дарагчтай байх.

1.7     Угаалтуурын тавцанд гүйдэг хаалгатай 2ш хаалт хийх.

1.8     00-н цонхны тавцанг шинэчлэн солих.

1.9     Эрэгтэй, эмэгтэй 00-н хэвтээ бохирын шугамыг шинэчлэн солих, цэвэрлэх. /Тосгуур, суултуурын/

1.10     Эрэгтэй писуарын бохирын шугам шинэчлэн сольж, хананд шаардлагатай газар лүк хийх.

1.11     Эрэгтэй, эмэгтэй 00-н 4ш хуучин суултуурыг салган авч, шинээр 4ш суултуур суурилуулж холбох.

1.12     Эрэгтэй, эмэгтэй 00-н 4ш хуучин тосгуурыг салган авч, шинээр 4ш тосгуур суурилуулж холбох.

1.13     Эрэгтэй 00-н 2ш хуучин писуарыг салган авч, шинээр 2ш писуар суурилуулж холбох.

Скайтел плаза төвийн 2 дугаар давхрын 00-н өрөөний засвар

2. Хийх ажлын даалгавар

2.1     Таазны онгорхой, ус гоожсон хэсгийг кнап түрхэн засаж, замаск эмульс хийж засварлана. Мөн шаардлагатай хэсэгт лүк хийнэ.

2.2     Хананы плита өнгөлж, зарим онгорхой хэсгийг ижил өнгийн плитагаар нөхөн, хуучин чигжээсийг шинэчлэн засварлана. Мөн шаардлагатай хэсэгт лүк хийнэ.

2.3     Эрэгтэй, эмэгтэй 00-н кабины хаалга засаж, будах. Цоож шинээр суулгах.

2.4     Эвдэрсэн агааржуулагч, сэнсийг авч шинээр агааржуулагч хийж хоолой холбох. Гэрэл болон агааржуулагчийн унтраалга нэг коробканд тус тусдаа дарагчтай байх.

2.5     Хуучин гэрлүүдийг авч нүхнүүдийг бөглөн, шинээр 30*30 лэд гэрэл 4ш, 00-н кабинуудад нүдэн гэрэл 4ш хийж шинэчлэн солино. Гэрэлнүүдийн цахилгааны утсыг шинэчлэн солино.

2.6     Хуучин розетка, унтраалга шинэчлэн сольж, шинээр розетка унтраалга хийх.

2.7     Угаалтуурын тавцанг цагаан чулуун 2ш тавцангаар сольж, гүйдэг хаалгатай 2ш хаалт хийх.

2.8     00-н цонхны тавцанг шинэчлэн солих.

2.9     Эрэгтэй, эмэгтэй 00-н хэвтээ бохирын шугамыг шинэчлэн солих, цэвэрлэх. /Тосгуур, суултуурын/

2.10     Эрэгтэй 1ш писуарын бохирын шугам шинэчлэн сольж, хананд шаардлагатай газар лүк хийх.

2.11     Эрэгтэй, эмэгтэй 00-н 4ш хуучин суултуурыг салган авч, шинээр 4ш суултуур суурилуулж холбох.

2.12     Эрэгтэй, эмэгтэй 00-н 4ш хуучин тосгуурыг салган авч, шинээр 4ш тосгуур суурилуулж холбох.

2.13     Эрэгтэй 00-н 2ш хуучин писуарыг салган авч, шинээр 2ш писуар суурилуулж холбох.

Скайтел плаза төвийн өргөтгөлийн байрны 4 дүгээр давхрын 00-н өрөөний засвар

3. Хийх ажлын даалгавар

3.1     Эр, эм 00-н хуучин кабиныг шинэчлэн солино.

3.2     Хананы плита өнгөлж, зарим онгорхой хэсгийг ижил өнгийн плитагаар нөхөн, хуучин чигжээсийг шинэчлэн засварлана. Мөн шаардлагатай хэсэгт лүк хийнэ. Хананд замаск, эмульс хийж засварлана.

3.3     Эмэгтэй 00-н хуучин угаалтуурыг салган авч, шинээр 1ш угаалтуур, холигч холбож суурилуулах.

3.4     Эрэгтэй, эмэгтэй 00-н тосгуурын тавцанг авч шинээр цагаан өнгөтэй чулуун тавцан хийж, хаалт хийх.

3.5     Эрэгтэй, эмэгтэй 00-н хуучин дүүжин таазыг авч шинээр дүүжин тааз хийх

3.6     Хуучин гэрлүүдийг авч шинээр 30*30 лэд гэрэл 2ш хийж шинэчлэн солино. Гэрэлнүүдийн цахилгааны утсыг шинэчлэн солино.

3.7     00-н хаалганы бариулуудыг сольж, хаалганы хүрээг /налишка/ сольж засварлах.

Анхаарах зүйлс:

Халаалтын шугам шалан доогуур явж байгаа тул гэмтээхээс хамгаалах. Цаг хугацаандаа, түргэн шуурхай, цэвэр цэмцгэр хийж хүлээлгэн өгөх.

Ажил хийхийн өмнө болон дууссаны дараа мэдэгдэж дохиоллыг салгаж, асаах.

ОФФИСЫН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ МАТЕРИАЛ НИЙЛҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ( 2021.03.25 )

Огноо:2021 оны 03-р сарын 22-ны өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр:Үйлчилгээний салбарын цэвэрлэгээний материал нийлүүлэгч компанийг сонгон шалгаруулах

“Скайтел” ХХК нь эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг “Үйлчилгээний салбарын цэвэрлэгээний материал нийлүүлэгч компани”-ийн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна. Захиалагч нь сонгогдсон бэлтгэн нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулан хамтран ажиллана.

Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь дараах сонгон шалгаруулалтын материалыг бүрдүүлж, PDF форматаар bulgan.b@skytel.mn майл хаяг руу 2021 оны 03-р сарын 25-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө илгээнэ үү.

Сонгон шалгаруулалтын бүрдүүлэх материал:

 • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, танилцуулга
 • Сонгон шалгаруулалтанд оролцох тухай албан бичиг
 • Үнийн санал (Хавсралт 1-ийн дагуу)
 • Цэвэрлэгээний материалын тус бүрийн зураг эсвэл танилцуулга (заавал)

Сонгон шалгаруулалтын материал хүлээн авах хаяг:


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза, Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9111-4346
Веб хаяг: www.skytel.mn

Сонгон шалгаруулалтын материал - Хавсралт 1

Оффисын цэвэрлэгээний материал нийлүүлэх үнийн санал:


Барааны нэр төрөл Хэмжих нэгж Тоо хэмжээ Нэгж үнэ /НӨАТ орсон/ Нийт үнэ /НӨАТ орсон/
00-ын цаас нимгэн 500 метр, рулонтой ш 264
Шингэн саван-99.5% 500мл үнэргүй /боломжтой бол орос/ ш 144
Цэвэрлэгээний нунтаг (Comet) ш 160
Комет шингэн Цэвэрлэгээний гель (Comet) ш 128
Шил цэвэрлэгч (500мл) ш 64
Шингэн 00 цэвэрлэгч (900мл) ш 96
Жижиг алчуур- даавуун ус чийг сайн авдаг ш 96
Илгэн алчуур –үс ноос татахгүй ш 32
Эдийн саван 200гр ш 192
Белизна 1л ш 112
Шалны сойз үс нь унахгүй ш 32
00 угаах сойз ш 10
Тосгуур шүүр –зогсоогоор хэрэглэх боломжтой, үс нь унахгүй, бөөгнөрөхгүй ш 8
Резинен бээлий- морьтой ш 320
Цонх угаагч соронзтой, наад талаас угаахад 2 талыг цэвэрлэдэг байх ш 4
Агааржуулагч жижиг (запас) ш 64
Жижиг 00 цаас ш 264
Хогийн уут том 80х60 ш 104
Хогийн уут жижиг 40х50 ш 32
Хивс цэвэрлэгч шингэн ш 16
Аяга таваг угаагч шингэн 1 л ( Fairy 1 л) ш 96
Угаалгын нунтаг 6 кг ш 8
Цэвэрлэгч бодис /өнгөлдөг/ 1л ш 96
Нийт тоо хэмжээ 2342

ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА ( 2021.05.24 хүртэл )

Огноо:2021 оны 04-р сарын 19-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Үүрэн холбооны сүлжээний тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалт гүйцэтгэх

Тендер шалгаруулалтын дугаар: SK 01/2021

“Скайтел” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “Үүрэн холбооны сүлжээний тоног төхөөрөмж угсралт суурилуулалт гүйцэтгэх” туслан гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтанд санал ирүүлэхийг хүсч байна. Захиалагч нь сонгогдсон туслан гүйцэтгэгчтэй нэг жилийн хугацаатай үндсэн гэрээ байгуулж, ажил гүйцэтгүүлэх шаардлага гарсан тухай бүрт техникийн даалгавраар санал авч хамтарч ажиллана

Тендерийг тендерийн зарлагдсан өдрөөс хойш календарийн 32 хоногийн дотор хүлээн авна.
Тендерт оролцогч нь дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

o Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгодог тусгай Б ангиллын зөвшөөрөл:

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх:

 • - Гадна/дотоод холбооны кабель шугамын угсралт суурилуулалт, засвар
 • - Цамхаг, түүн дээрх холбооны тоног төхөөрөмж угсралт суурилуулалт, засвар

Тендерийг 2021 оны 05-р сарын 24-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү.

Сонирхсон этгээд нь тендерт оролцох албан хүсэлтээ байгууллагын захирлын гарын үсэг болон тамгаар баталгаажсан албан тоот мөн Худалдаа хөгжлийн банкны 499127337 тоот дансанд 30’000 төгрөгийг тушаасан баримтын хамт Bulgan.b@skytel.mn хаяг руу мэйл ээр илгээж тендерийн баримт бичиг баримтыг PDF форматаар авна уу.

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9111-4346

ISO 45001:2018 СТАНДАРТЫГ НЭВТРҮҮЛЭХ ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА (2021.05.14)

Огноо:2021 оны 05-р сарын 14-ний өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: ISO 45001:2018 стандартыг нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх

Тендер шалгаруулалтын дугаар: SK 03/2021

“Скайтел” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “ISO 45001:2018 стандартыг нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх” сонгон шалгаруулалтанд санал ирүүлэхийг хүсч байна. Захиалагч нь сонгогдсон компанитай ISO 45001:2018 стандартын шаардлага хангах хүртэл гэрээ байгуулж, стандартын баталгаажуулалтанд орох хүртэл зөвлөлгөө авч хамтарч ажиллана.

Тендерийг тендерийн зарлагдсан өдрөөс хойш календарийн 14 хоногийн дотор хүлээн авна.
Тендерт оролцогч нь дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

- ISO стандартыг нэвтрүүлэх зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх эрх бүхий байгууллага байх

- ISO 45001:2018 стандартаар зөвлөх үйлчилгээ өгөх эрхтэй байх

Тендерийг 2021 оны 05-р сарын 28-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү.

Сонирхсон этгээд нь тендерт оролцох албан хүсэлтээ байгууллагын захирлын гарын үсэг болон тамгаар баталгаажсан албан тоотын хамт Bulgan.b@skytel.mn хаяг руу мэйл ээр илгээж тендерийн баримт бичиг баримтыг PDF форматаар авна уу.

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9111-4346

ХӨДӨЛМӨРИЙН ТУХАЙ ХУУЛИЙН ШИНЭЧИЛСЭН НАЙРУУЛЛАГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГАХ ҮҮДНЭЭС КОМПАНИД ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ( 2021.10.21 хүртэл )

Огноо:2021 оны 10-р сарын 21-ний өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найрууллагын хэрэгжилтийг хангах үүднээс компанид зөвлөх үйлчилгээ авах

Тендер шалгаруулалтын дугаар: SK 07/2021

“Скайтел” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найрууллагын хэрэгжилтийг хангах үүднээс компанид зөвлөх үйлчилгээ авах” сонгон шалгаруулалтанд санал ирүүлэхийг хүсч байна. Захиалагч нь сонгогдсон компанитай Хөдөлмөрийн тухай хуулийн шинэчилсэн найрууллагын хэрэгжилтийг хангах үүднээс зөвлөх үйлчилгээ авах гэрээ байгуулж, хамтарч ажиллана.

Тендерт оролцогч нь дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:


 • Тендерт оролцогч нь өмгөөллийн чиглэлээр байгуулагдсан хуулийн этгээд /ХХК, ХХН/ эсхүл хамтран ажиллах гэрээгээр тендерт оролцох хүсэлтээ илэрхийлсэн хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөлтэй этгээдүүдийн нэгдлийн гишүүд байж болно
 • Тендерт оролцогчийн хуульч гишүүн нь хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл авснаас хойш 3-с доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх

Тендерийг 2021 оны 11-р сарын 05-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү


Сонирхсон этгээд нь тендерт оролцох албан хүсэлтээ байгууллагын захирлын гарын үсэг болон тамгаар баталгаажсан албан тоотын хамт Bulgan.b@skytel.mn хаяг руу мэйлээр илгээж тендерийн баримт бичиг баримтыг PDF форматаар авна уу.


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9111-4346

ХАРУУЛ ХАМГААЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА ( 2021.11.10 хүртэл)

Огноо:2021 оны 10-р сарын 25-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх

Тендер шалгаруулалтын дугаар: SK 08/2021

“Скайтел” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ үзүүлэх” туслан гүйцэтгэгчийн сонгон шалгаруулалтанд санал ирүүлэхийг хүсч байна. Захиалагч нь сонгогдсон аж ахуйн нэгж, байгууллагатай харуул хамгаалалтын гэрээ байгуулж хамтарч ажиллана

Тендерт оролцогч нь дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:


 • Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2019, 2020 оны санхүүгийн тайлан Аудитын дүгнэлтийн хамт
 • Харуул хамгаалалтын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл:

Тендерийг 2021 оны 11-р сарын 10-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү


Сонирхсон этгээд нь тендерт оролцох албан хүсэлтээ байгууллагын захирлын гарын үсэг болон тамгаар баталгаажсан албан тоотын хамт Bulgan.b@skytel.mn хаяг руу мэйлээр илгээж тендерийн баримт бичиг баримтыг PDF форматаар авна уу.


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9111-4346

ХОТ ХООРОНДЫН АЧАА ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА ( 2022.01.28 хүртэл )

Огноо: 2022 оны 01-р сарын 13-ны өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Хот хоорондын ачаа тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах

Скайтел” ХХК нь эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг “Хот хоорондын ачаа тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх” сонгон шалгаруулалтанд оролцохыг урьж байна.

Сонгон шалгаруулалтын бүрдүүлэх материал:

 • Аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ, танилцуулга

 • Сонгон шалгаруулалтанд оролцох албан бичиг

 • Ижил төстэй ажил гүйцэтгэж байсан ажлын туршлага жагсаалт

 • Үнийн санал (үнийн санал ирүүлэх даалгаврыг Bulgan.b@skytel.mn мэйл ээр хүсэлт илгээж авах)

Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь сонгон шалгаруулалтанд оролцох албан хүсэлтээ bulgan.b@skytel.mn хаяг руу мэйл ээр илгээж сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг PDF форматаар авна уу.


Дээр дурдасан материалыг бүрдүүлж 2022 оны 01-р сарын 28-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9112-0202-(3064)

ХОЛБОХ СТАНЦ, БАТАРЕЙНЫ ӨРӨӨНД АВТОМАТ ГАЛ УНТРААХ СИСТЕМ СУУРИЛУУЛАХ КОМПАНИУДАД ( 2022.04.06 хүртэл )

Огноо:2022 оны 03-р сарын 23-ны өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Холбох станц, батарейн өрөөнд автомат гал унтраах систем суурилуулах

Скайтел” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “Холбох станц, батарейн өрөөнд автомат гал унтраах систем суурилуулах” үзүүлэх санал ирүүлэхийг хүсч байна. Захиалагч нь сонгогдсон аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж, хамтарч ажиллана.

Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь сонгон шалгаруулалтанд оролцох албан хүсэлтээ bulgan.b@skytel.mn хаяг руу и-мэйл ээр илгээж сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг PDF форматаар авна уу.


Сонгон шалгаруулалтын баримт бичигт дурдсан мэдээллийг бүрдүүлж 2022 оны 04-р сарын 06-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9112-0202-(3064)

СКАЙТЕЛ ХХК-ИЙН ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ КОМПАНИУДАД ( 2022.04.14 хүртэл )

Огноо:2022 оны 04-р сарын 08-ны өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Скайтел төв оффис “Гамшгийн эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээ” хийх

Скайтел” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “Гамшгийн эрсдэлийн нарийвчилсан үнэлгээ хийх” үзүүлэх санал ирүүлэхийг хүсч байна. Захиалагч нь сонгогдсон аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж, хамтарч ажиллана.

Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь сонгон шалгаруулалтанд оролцох албан хүсэлтээ bulgan.b@skytel.mn хаяг руу и-мэйл ээр илгээж сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг PDF форматаар авна уу.


Сонгон шалгаруулалтын баримт бичигт дурдсан мэдээллийг бүрдүүлж 2022 оны 04-р сарын 14-ний өдрийн 17:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9112-0202-(3064)

ХЭВЛЭЛИЙН АЖИЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ НИЙЛҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ( 2022.05.13 хүртэл )

Огноо:2022 оны 04-р сарын 22-ны өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Оффсет хэвлэл, хулдаас, стикер, слайд хэвлэл, тогтоолтын бэлтгэн нийлүүлэгч компанийг сонгон шалгаруулах

Тендер шалгаруулалтын дугаар:SK 01/2022

Скайтел” ХХК нь эрх бүхий аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг “Оффсет хэвлэл, хулдаас, стикер, слайд хэвлэл, тогтоолтын бэлтгэн нийлүүлэгч сонгон шалгаруулах” тендерт оролцохыг урьж байна. Захиалагч нь сонгогдсон бэлтгэн нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулж хамтарч ажиллана.

Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллага нь тендерт оролцох албан хүсэлтээ sainjargal@skytel.mn хаяг руу и-мэйл ээр илгээж тендерийн баримт бичгийг PDF форматаар авна уу.


Тендерийн баримт бичигт дурдсан мэдээллийг бүрдүүлж 2022 оны 05-р сарын 13-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9111-0066

СКАЙТЕЛ ХХК-ИЙН ISO 9001:2015; ISO 45001:2018 СТАНДАРТУУДЫН БАТАЛАГААЖУУЛАЛТЫН АУДИТ ХИЙХ КОМПАНИУДАД ( 2022.09.14 хүртэл )

Огноо:2022 оны 09-р сарын 07-ны өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Сонгон шалгаруулалтын нэр: ISO 9001:2015; ISO 45001:2018 стандартуудын “Баталгаажуулалтын аудит” хийх

“Скайтел” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “ISO 9001:2015; ISO 45001:2018 стандартын баталгаажуулалтын аудит хийх” санал ирүүлэхийг хүсч байна. Захиалагч нь сонгогдсон аж ахуйн нэгжтэй гэрээ байгуулж, хамтарч ажиллана.

Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллага нь сонгон шалгаруулалтад оролцох албан хүсэлтээ bulgan.b@skytel.mn хаяг руу и-мэйл ээр илгээж сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг PDF форматаар авна уу.


Сонгон шалгаруулалтын баримт бичигт дурдсан мэдээллийг бүрдүүлж 2022 оны 09-р сарын 14-ний өдрийн 13:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Худалдан Авалтын Ажиллагааны Хэлтэс
Утас: 9112-0202-(3064)

ФОТО СТУДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ КОМПАНИУДАД ( 2023.03.15 хүртэл )

Огноо:2022 оны 11-р сарын 09-ны өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Фото студийн үйлчилгээ үзүүлэх компанийг сонгох

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: SK 01/2022

“Скайтел” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “Фото, реклам сурталчилгааны ажил” гүйцэтгэх, хамтран ажиллах санал ирүүлэхийг хүсэж байна. Захиалагч нь сонгогдсон компанитай нэг жилийн хугацаатай үндсэн гэрээ байгуулж, хамтарч ажиллана.

Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь сонгон шалгаруулалтанд оролцох албан хүсэлтээ bulgan.b@skytel.mn хаяг руу и-мэйл ээр илгээж сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг PDF форматаар авна уу.


Сонгон шалгаруулалтын баримт бичигт дурдсан мэдээллийг бүрдүүлж 2023 оны 03-р сарын 15-ний өдрийн 16:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Худалдан Авалтын Ажиллагааны Хэлтэс
Утас: 9112-0202-(3064)

ВИДЕО СТУДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ КОМПАНИУДАД ( 2023.03.15 хүртэл )

Огноо:2022 оны 11-р сарын 09-ны өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Видео студийн үйлчилгээ үзүүлэх компанийг сонгох

Сонгон шалгаруулалтын дугаар: SK 02/2022

“Скайтел” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “Видео рекламын ажил” гүйцэтгэх, хамтран ажиллах санал ирүүлэхийг хүсэж байна. Захиалагч нь сонгогдсон компанитай нэг жилийн хугацаатай үндсэн гэрээ байгуулж, хамтарч ажиллана.

Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь сонгон шалгаруулалтанд оролцох албан хүсэлтээ bulgan.b@skytel.mn хаяг руу и-мэйл ээр илгээж сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг PDF форматаар авна уу.


Сонгон шалгаруулалтын баримт бичигт дурдсан мэдээллийг бүрдүүлж 2023 оны 03-р сарын 15-ний өдрийн 16:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Худалдан Авалтын Ажиллагааны Хэлтэс
Утас: 9112-0202-(3064)

ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА (2023.08.21 хүртэл)

Огноо:2023 оны 08-р сарын 10-ны өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Туслан гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах урилга

"Скайтел" ХХК-ийн үүрэн холбооны сүлжээний тоног төхөөрөмжийн угсралт суурилуулалт гүйцэтгэх, засвар, сайжруулалт, гэмтэл сааталд ажиллах компанийг сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна. Захиалагч шалгарсан компанитай Ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээ байгуулан хамтран ажиллана.

Хүсэлт гаргагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:


1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй байх;
2. Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх. Үүнд:
    A. ​Гадна холбооны кабель шугамын угсралтын тусгай зөвшөөрөл;
    B. Цамхаг, түүн дээрх холбооны төхөөрөмж угсралтын тусгай зөвшөөрөл;
3. Ижил төстэй ажил үйлчилгээ хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх: 2 жил;
4. ХАБЭА дотоод журамтай, мөрдөж ажилладаг хуулийн этгээд байх. ХАБ мэргэжилтэн (эсвэл давхар гүйцэтгэх ажилтан) томилогдсон байх;
5. НӨАТ төлөгч байх;
6. ШШГЕГ-т өр төлбөргүй байх;
7. Борлуулалтын орлого сүүлийн 2 жил тус бүр 50,000,000₮-с багагүй байх;
8. Мэргэшсэн инженер, техникийн ажилчдын тоо 5-с багагүй, зэрэг ажиллах багийн тоо 2-с багагүй байх;
9. Нийгмийн даатгалын лавлагаа(ИТА)-ны хамт ирүүлэх;


Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза, зүүн талын хаалга, ресепшнд хүлээлгэн өгөх
2013 оны 08 сарын 21-ний 18:00 цаг хүртэл материалыг цаасан хэлбэрээр хүлээн авна. Жич: Санал асуулгыг 2023 оны 08 сарын 18-ны 18:00 цаг хүртэл хүлээн авна.


Оролцогчийн ирүүлсэн материалыг үнэлэх:
Захиалагч хүсэлт гаргасан оролцогчдын ирүүлсэн материалыг дотоод үнэлгээний аргачлалын дагуу үнэлэн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж бичгээр мэдэгдэнэ. Захиалагч шаардлага хангасан оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгоно.


Бүрдүүлэх материалын жагсаалт.


1 Ерөнхий шаардлага Сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлсэн албан бичиг
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
Компанийн танилцуулга, ИТА-н танилцуулга, мэргэшсэн байдал. Зэрэг гарах багийн тоог тусгах. ИТА-н нийгмийн даатгалын лавлагаа
Өмнө нь ижил төрлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн ажлын танилцуулга – сүүлийн 2 жил
2 Техникийн шаардлага Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл. Жич: Барилга, Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөлтэй бол давуу тал болно.
Угсралт суурилуулалт хийхэд шаардлагатай машин техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл(зураг), эсвэл түрээсийн гэрээний хуулбар
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн  батлагдсан журамтай эсэх, хэрэгжүүлдэг ажлууд
ХАБ мэргэжилтэнтэй эсэх, хэрэв тусгайлсан ХАБ мэргэжилтэн байхгүй бол давхар гүйцэтгэх ажилтан томилогдсон эсэх, холбогдох материалыг хавсаргах
ХАБЭА эрсдэл гарахаас сэргийлж урьдчилан сэргийлэх зааварчилгаа өгдөг бүртгэл, учирч болох эрсдлийг хариуцах чадамжтай гэдгээ харуулах. Үүнд: ажлын багаж хэрэгсэл, ажлын хувцас, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл
3 Санхүүгийн шаардлага Өмнөх оны төрийн сангаар баталгаажсан жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, татварын тодорхойлолт, НӨАТ тайлан (хүсэлт гаргасан сарын өмнөх сарын тайлан)
ШШГЕГ-ын өр төлбөртэй эсэх тодорхойлолт (СШ зарласан өдрөөс хойш)
Борлуулалтын орлого: сүүлийн 2 жил тус бүр 50,000,000₮-с багагүй байх

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Худалдан авалтын хэлтэс
Е-мэйл хаяг: nyamerdene.o@skytel.mn;
Утас: 976-91112280hr logo

ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА ( 2019.03.14 хүртэл )

Огноо: 2019 оны 2-р сарын 21-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Скаймедиа үйлчилгээний кабель шугам угсралт суурилуулалт, харилцаа холбооны сүлжээ байгуулах, ОШК татах, эцсийн хэрэглэгчийн сүлжээ байгуулах

Тендер шалгаруулалтын дугаар: SK 02/2019

“Скаймедиа Корпораци” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “Скаймедиа үйлчилгээний кабель шугам угсралт суурилуулалт, харилцаа холбооны сүлжээ байгуулах, ОШК татах, эцсийн хэрэглэгчийн сүлжээ байгуулах” ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх тухай сонгон шалгаруулалтанд санал ирүүлэхийг хүсч байна.
Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш календарийн 21 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

 • Аудитаар баталгаажуулсан санхүүгийн тайлан ирүүлэх жилийн тоо: 2017 болон 2018 санхүүгийн тайлан

 • Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгодог тусгай Б ангиллын зөвшөөрөл: Монгол улсын нутаг дэвсгэрт харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

 • Борлуулалтын хэмжээ: Сүүлийн 1 жилийн борлуулалтын орлогын хэмжээ 50 сая /тавин сая/ төгрөгөөс багагүй байх

Тендерийг 2019 оны 3-р сарын 14-ний өдрийн 17:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү.


Сонирхсон этгээд нь тендерт оролцох хүсэлтэй аж ахуйн нэгж, байгууллагын албан тоот болон Худалдаа хөгжлийн банкны 499127337 тоот дансанд 30’000 төгрөгийг тушаасан баримтын хамт доорх хаягаар ирж тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг авна уу.


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза,
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9111-4346

 

КОНТЕНТЫН ОРЧУУЛГА, ДУУ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ КОМПАНИУДАД ( 2019.12.23 хүртэл )

Огноо: 2019 оны 12-р сарын 6-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр: Контентын орчуулга хийх, дуу оруулалтын үйлчилгээ үзүүлэх компани шалгаруулах

“Скаймедиа корпораци” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “Контентын орчуулга, дуу оруулалтын үйлчилгээ” үзүүлэх санал ирүүлэхийг хүсч байна. Захиалагч нь сонгогдсон компанитай нэг жилийн хугацаатай үндсэн гэрээ байгуулж, хамтарч ажиллана.

Сонгон шалгаруулалтыг 2019 оны 12-р сарын 23-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү.

Сонирхсон хуулийн этгээд нь сонгон шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтэй bulgan.b@skytel.mn, хаяг руу явуулж дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9111-4346

КОНТЕНТЫН ОРЧУУЛГА, ДУУ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ КОМПАНИУДАД ( 2021.01.25 хүртэл )

Огноо: 2021 оны 01-р сарын 18-ны өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Контентын орчуулга хийх, дуу оруулалтын үйлчилгээ үзүүлэх компани шалгаруулах

“Скаймедиа корпораци” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “Контентын орчуулга, дуу оруулалтын үйлчилгээ” үзүүлэх санал ирүүлэхийг хүсч байна. Захиалагч нь сонгогдсон компанитай нэг жилийн хугацаатай үндсэн гэрээ байгуулж, хамтарч ажиллана.

Сонгон шалгаруулалтыг 2021 оны 01-р сарын 25-ны өдрийн 12:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү.

Сонирхсон хуулийн этгээд нь сонгон шалгаруулалтанд оролцох хүсэлтэй bulgan.b@skytel.mn, хаяг руу явуулж дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна уу.


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9111-4346

ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА ( 2021.05.24 хүртэл )

Огноо:2021 оны 04-р сарын 19-ны өдөр

Тендер шалгаруулалтын нэр:Скаймедиа үйлчилгээний кабель шугам угсралт суурилуулалт, харилцаа холбооны сүлжээ байгуулах, шилэн кабель (ШК) суурилуулах, гэмтэл саатал шийдвэрлэх, эцсийн хэрэглэгчийн сүлжээ байгуулах

Тендер шалгаруулалтын дугаар: SK 02/2021

“Скаймедиа Корпораци” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “Скаймедиа үйлчилгээний кабель шугам угсралт суурилуулалт, харилцаа холбооны сүлжээ байгуулах, ОШК татах, эцсийн хэрэглэгчийн сүлжээ байгуулах” ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх тухай сонгон шалгаруулалтанд санал ирүүлэхийг хүсч байна.

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш календарийн 32 хоногийн дотор хүчинтэй байна.
Тендерт оролцогч нь дараах ерөнхий шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

o Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооноос олгодог тусгай Б ангиллын зөвшөөрөл:

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх

Тендерийг 2021 оны 05-р сарын 24-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү.

Сонирхсон этгээд нь тендерт оролцох албан хүсэлтээ байгууллагын захирлын гарын үсэг болон тамгаар баталгаажсан албан тоот мөн Худалдаа хөгжлийн банкны 499127337 тоот дансанд 30’000 төгрөгийг тушаасан баримтын хамт Bulgan.b@skytel.mn хаяг руу мэйл ээр илгээж тендерийн баримт бичиг баримтыг PDF форматаар авна уу.

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9111-4346

КОНТЕНТЫН ОРЧУУЛГА, ДУУ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ КОМПАНИУДАД ( 2022.03.04 хүртэл )

Огноо: 2022 оны 02-р сарын 23-ны өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Контентын орчуулга хийх, дуу оруулалтын үйлчилгээ үзүүлэх компани шалгаруулах

“Скаймедиа корпораци” ХХК нь эрх бүхий оролцогчдоос “Контентын орчуулга, дуу оруулалтын үйлчилгээ” үзүүлэх санал ирүүлэхийг хүсч байна. Захиалагч нь сонгогдсон компанитай нэг жилийн хугацаатай үндсэн гэрээ байгуулж, хамтарч ажиллана.

Сонирхсон аж ахуйн нэгж, байгууллагууд нь сонгон шалгаруулалтанд оролцох албан хүсэлтээ bulgan.b@skytel.mn хаяг руу мэйл ээр илгээж сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг PDF форматаар авна уу.


Сонгон шалгаруулалтын баримт бичигт дурдсан мэдээллийг бүрдүүлж 2022 оны 03-р сарын 04-ны өдрийн 17:00 цагаас өмнө Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плазагийн ресепшинд ирүүлнэ үү


Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Үйл Ажиллагааны Газар, Худалдан Авалт Аж Ахуйн Хэлтэс
Утас: 9112-0202-(3064)

ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ УРИЛГА (2023.08.21 хүртэл)

Огноо: 2023 оны 08-р сарын 10-ны өдөр

Сонгон шалгаруулалтын нэр: Туслан гүйцэтгэгч сонгон шалгаруулах урилга

"Скаймедиа корпораци" ХХК-ийн кабель шугам угсралт суурилуулалт, харилцаа холбооны сүлжээ байгуулах, оптик шилэн кабель татах, эцсийн хэрэглэгчийн сүлжээ байгуулах, гэмтэл сааталд ажиллах компанийг сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна. Захиалагч шалгарсан компанитай Ажил үйлчилгээ гүйцэтгэх гэрээ байгуулан хамтран ажиллана.

Хүсэлт гаргагч нь дараах шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:


1. Аж ахуйн нэгж, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээтэй байх
2. Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлтэй байх. Үүнд:
    ​A. Гадна холбооны кабель шугамын угсралтын тусгай зөвшөөрөл;
    B. Дотоод сүлжээ татах, тоног төхөөрөмж угсралт суурилуулалт, засвар;
3. Ижил төстэй ажил үйлчилгээ хийж гүйцэтгэж байсан туршлагатай байх: 2 жил
4. ХАБЭА дотоод журамтай, мөрдөж ажилладаг хуулийн этгээд байх. ХАБ мэргэжилтэн (эсвэл давхар гүйцэтгэх ажилтан) томилогдсон байх;
5. НӨАТ төлөгч байх;
6. ШШГЕГ-т өр төлбөргүй байх;
7. Борлуулалтын орлого сүүлийн 2 жил тус бүр 50,000,000₮-с багагүй байх;
8. Мэргэшсэн инженер, техникийн ажилчдын тоо 5-с багагүй, зэрэг ажиллах багийн тоо 2-с багагүй байх;
9. Нийгмийн даатгалын лавлагаа(ИТА)-ны хамт ирүүлэх;


Захиалагчийн хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза, зүүн талын хаалга, ресепшнд хүлээлгэн өгөх
2013 оны 08 сарын 21-ний 18:00 цаг хүртэл материалыг цаасан хэлбэрээр хүлээн авна. Жич: Санал асуулгыг 2023 оны 08 сарын 18-ны 18:00 цаг хүртэл хүлээн авна.


Оролцогчийн ирүүлсэн материалыг үнэлэх:
Захиалагч хүсэлт гаргасан оролцогчдын ирүүлсэн материалыг дотоод үнэлгээний аргачлалын дагуу үнэлэн гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулж бичгээр мэдэгдэнэ. Захиалагч шаардлага хангасан оролцогчид гэрээ байгуулах эрх олгоно.


Бүрдүүлэх материалын жагсаалт.


1 Ерөнхий шаардлага Сонгон шалгаруулалтад оролцох сонирхлоо илэрхийлсэн албан бичиг
Аж ахуйн нэгж, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
Компанийн танилцуулга, ИТА-н танилцуулга, мэргэшсэн байдал. Зэрэг гарах багийн тоог тусгах. ИТА-н нийгмийн даатгалын лавлагаа
Өмнө нь ижил төрлийн ажлыг хийж гүйцэтгэсэн ажлын танилцуулга – сүүлийн 2 жил
2 Техникийн шаардлага Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл. Жич: Барилга, Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөлтэй бол давуу тал болно.
Угсралт суурилуулалт хийхэд шаардлагатай машин техник, тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл(зураг), эсвэл түрээсийн гэрээний хуулбар
Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн  батлагдсан журамтай эсэх, хэрэгжүүлдэг ажлууд
ХАБ мэргэжилтэнтэй эсэх, хэрэв тусгайлсан ХАБ мэргэжилтэн байхгүй бол давхар гүйцэтгэх ажилтан томилогдсон эсэх, холбогдох материалыг хавсаргах
ХАБЭА эрсдэл гарахаас сэргийлж урьдчилан сэргийлэх зааварчилгаа өгдөг бүртгэл, учирч болох эрсдлийг хариуцах чадамжтай гэдгээ харуулах. Үүнд: ажлын багаж хэрэгсэл, ажлын хувцас, нэг бүрийн хамгаалах хэрэгсэл
3 Санхүүгийн шаардлага Өмнөх оны төрийн сангаар баталгаажсан жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан, татварын тодорхойлолт, НӨАТ тайлан (хүсэлт гаргасан сарын өмнөх сарын тайлан)
ШШГЕГ-ын өр төлбөртэй эсэх тодорхойлолт (СШ зарласан өдрөөс хойш)
Борлуулалтын орлого: сүүлийн 2 жил тус бүр 50,000,000₮-с багагүй байх

Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 1-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 9, Скайтел Плаза
Худалдан авалтын хэлтэс
Е-мэйл хаяг: nyamerdene.o@skytel.mn;
Утас: 976-91112280