Цэнэглэгч карт

Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нэгжийн карт, дата карт, олон улсын картыг танилцуулж байна.

Хэрэглэгч та нэгж худалдан авах өөр боломжит сувгуудыг ЭНД дарж харна уу

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний төрлөө сонгоод картаа сонгон цэнэглэлт хийнэ үү.

1,000

 • 1000 нэгж
 • Чат багц
 • 2 хоног
Худалдаж авах

2,000

Үндсэн нөхцөл
2000 нэгж
Чат багц
5 хоног

Урамшуулал
2GB эсвэл
2,000 бонус нэгж
Худалдаж авах

3,000

Үндсэн нөхцөл
3000 нэгж
Чат багц
10 хоног>
Урамшуулал
2GB эсвэл
2,000 бонус нэгж
Худалдаж авах

5,000

Үндсэн нөхцөл
5000 нэгж
Чат багц
30 хоног

Урамшуулал
21GB эсвэл
50,000 бонус нэгж
Худалдаж авах

6,000

Үндсэн нөхцөл
6000 нэгж
Чат багц
30 хоног

Урамшуулал
21GB эсвэл
50,000 бонус нэгж
Худалдаж авах

10,000

Үндсэн нөхцөл
10000 нэгж
Чат багц
30 хоног
Бүх сүлжээнд 100 минут

Урамшуулал
21GB эсвэл
50,000 бонус нэгж
Худалдаж авах

247 карт

 • 5000 нэгж
 • Сүлжээндээ яриа, мессэж
  хязгааргүй
 • 30 хоног
Худалдаж авах

15,000

Үндсэн нөхцөл
15000 нэгж
Чат багц
Бүх сүлжээнд 150 минут
45 хоног

Урамшуулал
21GB эсвэл
50,000 бонус нэгж
Худалдаж авах

20,000

 • 1000 нэгж
 • 30 хоног
 • Бүх сүлжээнд 1000 минут
Худалдаж авах

50,000

 • 50000 нэгж
 • Чат багц
 • Бүх сүлжээнд 500 минут
 • 180 хоног
Худалдаж авах

90,000

 • 90000 нэгж
 • Чат багц
 • Бүх сүлжээнд 500 минут
 • 360 хоног
Худалдаж авах

1,000

 • Чат багц
 • 1 хоног
 • 1000 нэгж
Худалдаж авах

2,000

Үндсэн нөхцөл
Facebook хязгааргүй
Чат багц
1GB дата
3 хоног
1000 нэгж

Урамшуулал
2GB эсвэл
2,000 бонус нэгж
Худалдаж авах

3,000

Үндсэн нөхцөл
Facebook хязгааргүй
Чат багц
1GB дата
5 хоног
2000 нэгж

Урамшуулал
2GB эсвэл
2,000 бонус нэгж
Худалдаж авах

5,000

Үндсэн нөхцөл
Facebook хязгааргүй
Чат багц
1GB дата
30 хоног
2500 нэгж

Урамшуулал
21GB эсвэл
50,000 бонус нэгж
Худалдаж авах

6,000

Үндсэн нөхцөл
Чат багц
30 хоног
6000 нэгж

Урамшуулал
21GB эсвэл
50,000 бонус нэгж
Худалдаж авах

10,000

Үндсэн нөхцөл
Facebook хязгааргүй
Чат багц
3GB дата
30 хоног
5000 нэгж

Урамшуулал
21GB эсвэл
50,000 бонус нэгж
Худалдаж авах

247 карт

 • Сүлжээндээ яриа, мессэж
  хязгааргүй
 • 30 хоног
 • 5000 нэгж
Худалдаж авах

15,000

Үндсэн нөхцөл
Facebook хязгааргүй
Чат багц
5GB дата
45 хоног
5000 нэгж

Урамшуулал
21GB эсвэл
50,000 бонус нэгж
Худалдаж авах

20,000

 • 30 хоног
 • Бүх сүлжээнд 1000 минут
 • 1000 нэгж
Худалдаж авах

50,000

 • Facebook хязгааргүй
 • Чат багц
 • 5GB
 • 180 хоног
 • 15000 нэгж
Худалдаж авах

90,000

 • Facebook хязгааргүй
 • Чат багц
 • 15GB дата
 • 360 хоног
 • 30000 нэгж
Худалдаж авах
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
1GB DATA

1GB DATA

10,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
2GB DATA

2GB DATA

13,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
5GB DATA

5GB DATA

20,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
10GB DATA

10GB DATA

30,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
20GB DATA

20GB DATA

50,000
  30 хоногт ашиглах 2GB дата
Худалдаж авах
2GB, 30 хоног

2GB, 30 хоног

5,000
  30 хоногт ашиглах 15GB дата
Худалдаж авах
15GB, 30 хоног

15GB, 30 хоног

15,000
  30 хоногт ашиглах 25GB дата
Худалдаж авах
Байгууллага 25GB, 30 хоног

Байгууллага 25GB, 30 хоног

25,000

1GB, хоноггүй

2,000

6GB, хоноггүй

6,000

10GB, хоноггүй

10,000

70GB, хоноггүй

50,000

Ni hao 3000

3,000

Smart 5000

5,000

Ni hao 5000

5,000

Цэнэглэгч карт 10,000

10,000

Smart 10,000

10,000

Цэнэглэгч карт 25,000

25,000

SkyGO 5900₮

5,900

SkyGO 7900₮

7,900

SkyGO 14900₮

14,900