Цэнэглэгч карт

Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нэгжийн карт, дата карт, олон улсын картыг танилцуулж байна.

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний төрлөө сонгоод картаа сонгон цэнэглэлт хийнэ үү.

1,000

	Сүлжээндээ мессеж хязгааргүй
	2 хоног
	1000 нэгж

Худалдаж авах

2,000

	Сүлжээндээ мессеж хязгааргүй
	5 хоног
	2000 нэгж

Худалдаж авах

3,000

	Сүлжээндээ мессеж хязгааргүй
	10 хоног
	3000 нэгж

Худалдаж авах

5,000

	Сүлжээндээ мессеж хязгааргүй
	30 хоног
	5000 нэгж

Худалдаж авах

10,000

	Сүлжээндээ мессеж хязгааргүй
	30 хоног
	10000 нэгж

Худалдаж авах

247 карт

	Сүлжээндээ яриа, мессэж
	хязгааргүй
	30 хоног
	5000 нэгж

Худалдаж авах

15,000

	Сүлжээндээ мессеж хязгааргүй
	45 хоног
	15000 нэгж

Худалдаж авах

50,000

	Сүлжээндээ мессеж хязгааргүй
	180 хоног
	50000 нэгж

Худалдаж авах

90,000

	Сүлжээндээ мессеж хязгааргүй
	360 хоног
	90000 нэгж

Худалдаж авах

1,000

  Сүлжээндээ мессеж хязгааргүй
	1 хоног
	1000 нэгж

Худалдаж авах

2,000

	Facebook хязгааргүй
	Сүлжээндээ мессеж хязгааргүй
	1GB дата
	3 хоног
	1000 нэгж

Худалдаж авах

3,000

	Facebook хязгааргүй
	Сүлжээндээ мессеж хязгааргүй
	1GB дата
	5 хоног
	2000 нэгж

Худалдаж авах

5,000

	Facebook хязгааргүй
	Сүлжээндээ мессеж хязгааргүй
	1GB дата
	15 хоног
	2500 нэгж

Худалдаж авах

10,000

	Facebook хязгааргүй
	Сүлжээндээ мессеж хязгааргүй
	1GB дата
	30 хоног
	5000 нэгж

Худалдаж авах

247 карт

	Сүлжээндээ яриа, мессэж
	хязгааргүй
	30 хоног
	5000 нэгж

Худалдаж авах

15,000

	Facebook хязгааргүй
	Сүлжээндээ мессеж хязгааргүй
	1GB дата
	45 хоног
	5000 нэгж

Худалдаж авах

50,000

	Facebook хязгааргүй
	Сүлжээндээ мессеж хязгааргүй
	5GB дата
	180 хоног
	10000 нэгж

Худалдаж авах

90,000

	Facebook хязгааргүй
	Сүлжээндээ мессеж хязгааргүй
	15GB дата
	360 хоног
	10000 нэгж

Худалдаж авах

1,000

	5 хоног
	1000 нэгж

Худалдаж авах

2,000

	20 хоног
	2000 нэгж

Худалдаж авах

3,000

	30 хоног
	3000 нэгж

Худалдаж авах

5,000

	50 хоног
	5000 нэгж

Худалдаж авах

10,000

	100 хоног
	10000 нэгж

Худалдаж авах

247 карт

	Сүлжээндээ яриа хязгааргүй
	30 хоног
	5000 нэгж

Худалдаж авах

15,000

	150 хоног
	15000 нэгж

Худалдаж авах

50,000

	180 хоног
	50000 нэгж

Худалдаж авах

90,000

	360 хоног
	90000 нэгж

Худалдаж авах
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
100MB ДАТА

100MB ДАТА

1,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
500MB ДАТА

500MB ДАТА

5,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
1GB DATA

1GB DATA

10,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
2GB DATA

2GB DATA

13,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
5GB DATA

5GB DATA

20,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
10GB DATA

10GB DATA

30,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
20GB DATA

20GB DATA

50,000

Ni hao 3000

3,000

Smart 5000

5,000

Ni hao 5000

5,000

Цэнэглэгч карт 10,000

10,000

Smart 10,000

10,000

Цэнэглэгч карт 25,000

25,000

3,000 НЭГЖ

3,000

5,000 НЭГЖ

5,000

8,000 НЭГЖ

8,000

10,000 НЭГЖ

10,000

15,000 НЭГЖ

15,000

60,000 НЭГЖ

60,000