Цэнэглэгч карт

Хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн нэгжийн карт, дата карт, олон улсын картыг танилцуулж байна.

Хэрэглэгч та нэгж худалдан авах өөр боломжит сувгуудыг ЭНД дарж харна уу

Урьдчилсан төлбөрт үйлчилгээний төрлөө сонгоод картаа сонгон цэнэглэлт хийнэ үү.

7,000

Үндсэн нөхцөл
10GB дата
30 хоног
5000 нэгж

Урамшуулал
10GB

Худалдаж авах

2,000

Үндсэн нөхцөл
2000 нэгж
Чат багц
5 хоног
Худалдаж авах

3,000

Үндсэн нөхцөл
3000 нэгж
Чат багц
10 хоног
Урамшуулал
1GB
Худалдаж авах

5,000

Үндсэн нөхцөл
5000 нэгж
Чат багц
30 хоног

Урамшуулал
5GB
Худалдаж авах

10,000

Үндсэн нөхцөл
10,000 нэгж
Чат багц
30 хоног
Бүх сүлжээнд 100 минут

Урамшуулал
20GB
Худалдаж авах

247 карт

 • 5000 нэгж
 • Сүлжээндээ яриа, мессэж
  хязгааргүй
 • 30 хоног
Худалдаж авах

15,000

Үндсэн нөхцөл
15,000 нэгж
Чат багц
Бүх сүлжээнд 150 минут
45 хоног

Урамшуулал
30GB
Худалдаж авах

20,000

 • 1000 нэгж
 • 30 хоног
 • Бүх сүлжээнд 1000 минут
Худалдаж авах

50,000

Үндсэн нөхцөл
50,000 нэгж
Чат багц
Бүх сүлжээнд 500 минут
180 хоног
Худалдаж авах

90,000

Үндсэн нөхцөл
90,000 нэгж
Чат багц
Бүх сүлжээнд 500 минут
360 хоног
Худалдаж авах

7,000

Үндсэн нөхцөл
10GB дата
30 хоног
5000 нэгж

Урамшуулал
10GB

Худалдаж авах

2,000

Үндсэн нөхцөл
Facebook хязгааргүй
Чат багц
1GB дата
3 хоног
1000 нэгж
Худалдаж авах

3,000

Үндсэн нөхцөл
Facebook хязгааргүй
Чат багц
1GB дата
5 хоног
2000 нэгж
Урамшуулал
1GB
Худалдаж авах

5,000

Үндсэн нөхцөл
Facebook хязгааргүй
Чат багц
1GB дата
30 хоног
2500 нэгж

Урамшуулал
5GB
Худалдаж авах

10,000

Үндсэн нөхцөл
Facebook хязгааргүй
Чат багц
3GB дата
30 хоног
5000 нэгж

Урамшуулал
20GB
Худалдаж авах

247 карт

 • Сүлжээндээ яриа, мессэж
  хязгааргүй
 • 30 хоног
 • 5000 нэгж
Худалдаж авах

15,000

Үндсэн нөхцөл
Facebook хязгааргүй
Чат багц
5GB дата
45 хоног
5000 нэгж

Урамшуулал
30GB
Худалдаж авах

20,000

 • 30 хоног
 • Бүх сүлжээнд 1000 минут
 • 1000 нэгж
Худалдаж авах

50,000

Үндсэн нөхцөл
Facebook хязгааргүй
Чат багц
5GB дата
180 хоног
15000 нэгж
Худалдаж авах

90,000

Үндсэн нөхцөл
Facebook хязгааргүй
Чат багц
5GB дата
360 хоног
30,000 нэгж
Худалдаж авах
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
1GB DATA

1GB DATA

10,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
2GB DATA

2GB DATA

13,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
10GB DATA

10GB DATA

30,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
20GB DATA

20GB DATA

50,000
  Зөвхөн NEX, SkyNet үйлчилгээний модемийн дугаарт цэнэглэх боломжтой.
Худалдаж авах
5GB DATA

5GB DATA

20,000
  30 хоногт ашиглах 2GB дата
Худалдаж авах
2GB, 30 хоног

2GB, 30 хоног

5,000
  30 хоногт ашиглах 25GB дата
Худалдаж авах
Байгууллага 25GB, 30 хоног

Байгууллага 25GB, 30 хоног

25,000
  30 хоногт ашиглах 25GB дата
Худалдаж авах
Хувь хэрэглэгч 25GB, 30 хоног

Хувь хэрэглэгч 25GB, 30 хоног

30,000

1GB, хоноггүй

2,000

10GB, хоноггүй

10,000

70GB, хоноггүй

50,000

Ni hao 3000

3,000

Smart 5000

5,000

Ni hao 5000

5,000

Smart 10,000

10,000

SkyGO 6900₮

6,900

SkyGO 9900₮

9,900

SkyGO 14900₮

14,900